Aktualności

06.06.2017, Finanse

UNIQA Polska z aplikacją mobilną a agentów ubezpieczeniowych opracowaną przez Comarch

Comarch zakończył pierwszy etap projektu wdrożenia aplikacji mobilnej dla agentów UNIQA umożliwiającej m.in. odczytywanie kodów AZTEC z dowodów rejestracyjnych pojazdów, co znacząco skraca proces kalkulacji stawek ubezpieczenia komunikacyjnego.

01.06.2017, Telekomunikacja

Raport Comarch: 60% telekomów postrzega współpracę z dostawcami usług OTT jako klucz do sukcesu

Operatorzy telekomunikacyjni patrzą na dostawców usług over-the-top (OTT) jako na szansę, a nie zagrożenie, według nowego badania opublikowanego przez Comarch.

01.06.2017, ERP

Preferencje zakupowe Polaków; jakie produkty kupujemy w sieci a jakie w sklepach tradycyjnych?

Zakupy online stały się w Polsce zjawiskiem powszechnym. W internecie kupujemy niemal wszystko: odzież, sprzęt AGD i RTV, kosmetyki a nawet meble i narzędzia do majsterkowania oraz prac ogrodniczych. Raport zachowań zakupowych konsumentów „Przyszłość zakupów. Najważniejsze trendy w retail dziś i w 2030 roku”, zdradza jakie kategorie produktów Polacy najchętniej kupują przez internet.

29.05.2017, Relacje Inwestorskie

RB-11-2017 Wybór podmiotu uprawnionego do badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Comarch S.A.

Zarząd Comarch S.A. informuje, że Rada Nadzorcza, działając na podstawie Art. 19 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki wybrała – jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego - BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa (KRS 0000293339), oraz wyraziła zgodę na zawarcie z tym podmiotem przez Comarch S.A. umowy w zakresie:

29.05.2017, Relacje Inwestorskie

EBI-2-2017 Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na WZA Comarch S.A.

Zgodnie z zasadą szczegółową nr II.Z.11. zawartą w części II "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" Zarząd Comarch S.A. informuje, że uchwałą nr 10/05/2017 z dnia 29 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Comarch S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2017 roku. Projekty uchwał zostały przekazane do wiadomości publicznej dnia 29 maja 2017 roku raportem bieżącym nr RB-10-2017.

29.05.2017, Relacje Inwestorskie

RB-10-2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Comarch S.A. na dzień 27 czerwca 2017 roku oraz projekty uchwał

Zarząd spółki Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana Pawła II 39A, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567 (dalej „Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 395, art. 399 § 1, art. 402 z indeksem 1 oraz art. 402 z indeksem 2 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2017 roku, na godzinę 11.00, w Krakowie, przy ul. prof. Michała Życzkowskiego 23 (dawniej: Al. Jana Pawła II 41 e).

29.05.2017, Usługi

True Value nawiązuje współpracę z Comarch w celu podniesienia jakości i zakresu swojego programu lojalnościowego

Firma True Value, jedna z największych na świecie sieci sklepów z artykułami metalowymi, podjęła współpracę z Comarch w zakresie rozwiązań do kompleksowego zarządzania relacjami z klientami oraz wspierania działań marketingowych.

29.05.2017, ERP

IDG przyznaje Comarch tytuł „Best in Cloud 2017”

System Comarch ERP XT zajął pierwsze miejsce w rankingu „Best in Cloud 2017” w kategorii „Najlepszy produkt ERP”. Organizatorem konkursu jest redakcja magazynu Computerworld, a zwycięzców typowali menedżerowie IT z listy CIO 100.

24.05.2017, Centrum Prasowe

Wyniki finansowe Comarch za I kwartał 2017 roku

Przychody ze sprzedaży wyniosły 242,2 mln zł i były porównywalne do osiągniętych w tym samym okresie 2016 roku.

24.05.2017, Centrum Prasowe

System Comarch ERP na Zamku Królewskim na Wawelu

Oprogramowanie Comarch zostanie zastosowane do obsługi Zamku Królewskiego na Wawelu.

24.05.2017, ERP

Konsekwencje i kary za nieprawidłowe złożenie deklaracji VAT

Zgodnie z nowelizacją przepisów Ustawy o VAT, które weszły z początkiem tego roku, przedsiębiorcy którzy zobowiązani są do składania informacji podsumowujących VAT-27 oraz VAT-UE muszą je składać wyłącznie drogą elektroniczną. Ta grupa przedsiębiorców również deklaracje VAT-7 musi składać w postaci elektronicznej.

19.05.2017, Usługi

Comarch sponsorem raportu wydanego przez firmę Billentis

Comarch po raz kolejny został sponsorem raportu wydanego przez firmę Billentis (E-Invoicing / E-Billing. Significant market transition lies ahead). Opublikowane sprawozdanie zwiera analizy dotyczące rynku faktur elektronicznych.