Moneta NBP dla Comarch

Comarch otrzymał Pamiątkową Monetę w podziękowaniu za wkład w badania prowadzone przez Narodowy Bank Polski.

Firma co roku angażuje się w prace nad „Raportem o stanie równowagi polskiej gospodarki”, przygotowywanym  przez Narodowy Bank Polski dla Komitetu Stabilności Finansowej (KSF-M). Dokument ten zawiera ocenę stanu zrównoważenia gospodarki polskiej, która przeprowadzana jest przez ekspertów NBP na podstawie przeprowadzonych analiz oraz dostarczonych informacji przez polskich przedsiębiorców.

Udostępnij