Zbigniew Rymarczyk

Zbigniew Rymarczyk

Zbigniew Rymarczyk, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Sektora ERP

Zbigniew Rymarczyk jest absolwentem kierunku zarządzanie i marketing Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Z grupą Comarch związany jest od 2000 roku. Od czerwca 2004 roku jest członkiem zarządu. Od lutego 2016 roku pełni także funkcję prezesa Comarch Sotware und Beratung AG w Niemczech. Spółka odpowiada za ofertę Comarch ERP w regionie DACH. W latach 2000-2002 pełnił funkcję dyrektora finansowego i wiceprezesa w spółce Comarch Internet Ventures SA, a od kwietnia 2002 roku - funkcję prezesa zarządu CDN SA. Wcześniej był dyrektorem centrum ASP w firmie CDN SA. W latach 1998-2000 w spółce Krzysztof Kapera SA, ASO Mercedes Benz, pracował na stanowisku dyrektora finansowego i głównego księgowego, a następnie członka zarządu. Karierę zawodową rozpoczynał w KBR Auxilium na stanowisku księgowego i asystenta biegłego rewidenta.