Sprawozdania finansowe za rok 2017

Skonsolidowany raport półroczny GK Comarch

PSr 1 2017.pdf (6MB)

 

Skonsolidowane raporty kwartalne GK Comarch

QSr 1 2017.pdf (2134kB)