Najlepsze ceny

 Zapraszamy na autoryzowane tematy szkoleń Microsoft w promocyjnych cenach. 

Regulamin promocji:

  • Organizatorem promocji jest Centrum Szkoleniowe Comarch wchodzące w skład grupy kapitałowej Comarch.
  • Promocją objęte są wszystkie terminy i tematy Autoryzowanych Szkoleń Microsoft  - do końca roku 2017!
  • 19.06.2017 to termin, do którego można dokonać wyboru szkoleń i dokonać rejestracji. 
  • Z promocji mogą skorzystać wszyscy klienci Centrum Szkoleniowego.
  • Comarch zastrzega sobie możliwość zakończenia promocji przed upływem deklarowanej daty.
  • Promocja dotyczy szkoleń otwartych znajdujących się w terminarzu szkoleń na stronie: szkolenia.comarch.pl. do końca roku 2017.
  • Promocją nie są objęte autoryzowane szkolenia z zakresu produktów Comarch ERP. 
  • Promocja nie łączy się z innymi promocjami. 
  • Skorzystanie z promocji oznacza, że Klient potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem promocji i akceptuje jego warunki.
  • Aby skorzystać z promocji należy dokonać zgłoszenia na wybrane szkolenia oraz podać KOD PROMOCJI - AUMS2017