Certyfikacja

Współpracujące z nami placówki edukacyjne zachęcamy do skorzystania z możliwości bezpłatnej certyfikacji studentów.

Certyfikaty poświadczające znajomość Comarch ERP Optima „wzmacniają” CV studentów, a tym samym zwiększają ich szanse na rynku pracy.

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Certyfikacja dostępna jest dla uczelni wyższych oraz dla szkół ponadgimnazjalnych, które są posiadaczami edukacyjnej wersji programu Comarch ERP Optima. Uczniowie/Studenci danej szkoły mają możliwość zdobycia certyfikatu od producenta, potwierdzającego znajomość programu Comarch ERP Optima.

 

Jak wygląda proces certyfikacji uczniów?

  • Aby placówka mogła wziąć udział w bezpłatnej certyfikacji, w pierwszej kolejności powinna posiadać program Comarch ERP Optima w wersji edukacyjnej. Następnie szkole udostępniane są bezpłatne szkolenia w formie e - learningu oraz egzamin on - line sprawdzający znajomość programu. Uwaga: szkoła musi posiadać własną platformę e - learningową, na którą wgrywane są udostępniane przez Comarch szkolenia oraz testy.
  • Dostęp do szkoleń mają studenci i pracownicy naukowi danej placówki i są one dla nich bezpłatne.
  • Każde szkolenie jest aktywne dla danego kursanta przez 30 dni. Oznacza to, że po upływie 30 dni od momentu zapisania się na odpowiedni kurs e-learningowy w ramach szkolnej platformy edukacyjnej, kursant zostaje automatycznie wypisany przez administratora ze szkolenia. 
  • Po zakończeniu szkoleń na platformie, uczniowie otrzymają bezpłatny dostęp do egzaminu on -line z ogólnej znajomości oprogramowania Comarch ERP Optima. Zaliczenie egzaminu równoznaczne będzie z otrzymaniem od Comarch certyfikatu w formie PDF, generowanego automatycznie po zdaniu testu. 

Proces certyfikacji jest całkowicie bezpłatny. Certyfikacja obejmuje wszystkie moduły. Dla każdego z nich przeznaczony jest osobny egzamin. Łącznie są to trzy egzaminy, po zaliczeniu których student otrzymuje certyfikat za każdy z nich.