Korzyści z udziału w programie

Co zyskuje student w ramach projektu ?

  • Dostęp do szkoleń e-learningowych obejmujący obsługę modułów Comarch ERP Optima oraz zestaw materiałów szkoleniowych w postaci plików – pdf 
  • Pomoc on-line ze strony Comarch a po zakończonym szkoleniu możliwość podejścia do egzaminu certyfikacyjnego. Zaliczenie egzaminu jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego znajomość obsługi pakietu Optimy.
  • Proponowany program to szansa dla studenta na zdobycie dodatkowych kompetencji, możliwość zdobycia certyfikatu, wzmocnienie CV, zwiększenie szans na lepszą pracę, dostosowanie profilu współczesnego absolwenta do stale wzrastających wymogów pracodawców). Udział w szkoleniu to zdobycie kluczowych kompetencji dla przyszłych pracowników sektorów: bankowych, kadrowych, zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Korzyści dla wykładowców

  • Podniesienie kompetencji zawodowych / wykładowcy/ nauczyciele akademiccy mogą podnieść swój potencjał naukowy, zwłaszcza po uzyskaniu certyfikatu
  • Nabycie umiejętności w dziedzinie obsługi oprogramowania wspomagającego zarządzanie małą i średnią firmą.
  • Połącznie wiedzy teoretycznej , praktyczne z dotychczasowym doświadczeniem zawodowym
  • Dostęp do szkoleń e - learningowych z zakresu oferowanego oprogramowania 
  • Gwarancja pomocy technicznej i merytorycznej ze strony partnera (firmy Comarch) w koordynowaniu programu certyfikacyjnego wśród studentów