Prelegenci

Joanna Bałut

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wydziału Finansów specjalność: rachunkowość i rewizja finansowa oraz wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych specjalność: zarządzanie i doradztwo personalne. Prace w firmie Comarch rozpoczęła w 2011 roku na stanowisku Konsultanta w zespole Asysty Technicznej Comarch ERP XL, gdzie zajmowała się wsparciem merytoryczno-technicznym w obrębie modułów logistycznych systemu Comarch ERP XL. Od 2014 roku jako Product Manager dba o rozwój aplikacji mobilnych systemu Comarch Mobile.

Witold Podgórski

Absolwent Politechniki Krakowskiej, kierunku Informatyka. Od 2012 roku związany z produkcją systemów do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch ERP Altum, Comarch Retail oraz Comarch ERP XL. Od 2015 roku pełni funkcję Produkt Menadżera systemów Comarch ERP Altum i Comarch Retail.  Od początku kariery zawodowej ściśle związany z rynkiem nowoczesnych rozwiązań IT dla przedsiębiorstw. Jego praca skupia się na bliskiej współpracy z kluczowymi klientami na podstawie której decyduje o kierunku rozwoju produktów. Uczestniczył w wielu projektach związanych z wdrożeniem systemów ERP dla branży Retail.

Adrian Żuławiński

Mgr Informatyki, kierunek Informatyka Stosowana na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, wydział Zarządzania.Konsultant Business Intelligence w dziale Asysty Technicznej. Posiada 3-letnie doświadczeniem w pracy z systemami Optima Analizy BI, XL Business Intelligence, Altum BI, CEE BI.


Urszula Kozłowska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunku Informatyka i Ekonometria specjalność: Zarządzanie informacjami. Pracę w firmie Comarch rozpoczęła  w 2010 roku. Zajmuje się wsparciem merytorycznym Klientów oraz Partnerów w obrębie modułu Płace i Kadry systemu Comarch ERP Optima a także aplikacji Comarch ERP e-Pracownik. Odpowiada także za przygotowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu tej tematyki.

Katarzyna Szewczyk

Konsultant ds. edukacji ERP. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W firmie Comarch odpowiedzialna mi.n. za budowanie i podtrzymywanie relacji między przedsiębiorstwem, a uczelniami wyższymi i szkołami zawodowymi oraz za rozwój oferty edukacyjnej Comarch ERP wraz z dystrybucją edukacyjnych wersji systemów ERP. Koordynator programu stażowego dla ekonomistów - Akademia Kompetencji Comarch