Szybki kontakt
 • t

Adobe Photoshop - kurs podstawowy

 • Czas trwania

  • Dzienne\dni robocze
  •     3 dni
 • Cele szkolenia

  • Kurs zaplanowany jest jako warsztat praktyczny, w czasie którego każda nowa partia materiału poprzedzona jest wstępem teoretycznym.
 • Profil słuchacza

  • Kurs skierowany jest do fotografów, ilustratorów, projektantów oraz osób nie posiadających wykształcenia plastycznego, chcących jednak poznać możliwości programu do obróbki obrazu Adobe Photoshop.
 • Wymagania wstępne

  • Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość obsługi systemu Windows.
 • Wiedza teoretyczna i praktyczna

   Podstawy grafiki

  • Różnice pomiędzy grafiką rastrową i wektorową
  • Podstawowe modele barw
  • Formaty zapisu grafiki rastrowej
  • Kompresja
  • Rozdzielczość obrazu

  Skanowanie

  • Dobór rozdzielczości w zależności od potrzeb
  • Kadrowanie
  • Dobór parametrów skanowania

  Obszar pracy w programie Adobe Photoshop

  • Zapoznanie z interfejsem użytkownika,
  • Paleta narzędziowa
  • Pasek opcji narzędzi
  • Korzystanie z palet i dostosowanie ich do potrzeb
  • Korzystanie z menu kontekstowego
  • Ustawienia preferencji

   Praca z dokumentem

  • Otwieranie i zapisywanie zdjęć
  • Tworzenie nowych obrazów
  • Wyświetlanie informacji na temat pliku
  • Dodawanie adnotacji do obrazka
  • Powiększanie obrazka i nawigacja po obrazie
  • Korzystanie z warstw

  Warstwy

  • Tworzenie obrazka z warstwami 
  • Grupowanie warstw 
  • Używanie palety Warstwy 
  • Przenoszenie i wyrównywanie zawartości warstwy 
  • Edycja warstw 
  • Tworzenie grup odcinania 
  • Określanie atrybutów warstwy 
  • Używanie okna Styl warstwy, edycja stylu
  • Określanie opcji mieszania warstw
  • Tworzenie i edycja konturów 
  • Ukrywanie części warstwy
  • Używanie warstwy dopasowania lub warstwy wypełnienia
  • Zarządzanie obrazkami z warstwami

  Podstawowe operacje na obrazie

  • Histogram zdjęcia
  • Zmiana parametrów zdjęcia (wysokość, szerokość rozdzielczość)
  • Praca z kolorem (tryby i przestrzenie, kanały i głębia bitowa)
  • Zmiana kontrastu i jasności
  • Tworzenie własnych obrazów z zastosowaniem palety narzędziowej
  • Zaznaczanie obszarów obrazka 
  • Operacje na zaznaczeniach

  Praca z tekstem

  • Formatowanie znaków i akapitów
  • Dzielenie i justowanie
  • Praca z warstwami tekstowymi
  • Kompozycja
 • Umiejętności

   

  • Uczestnicy poznają różnice pomiędzy grafiką rastrową i wektorową, różne modele barw oraz sposoby i formaty zapisu zdjęć. Nauczą się posługiwać Programem Adobe Photoshop w sposób narzędziowy. Poznają zasady wykonywania kompozycji graficznych przy użyciu podstawowych narzędzi omawianego programu. Osiągną stopień kreatywnego posługiwania się programem.

Jak zgłosić się na szkolenie?

Szkolenia Comarch ERP

Zapraszamy na strony poświęcone ofercie szkoleniowej z zakresu systemów ERP Comarch: Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL, Comarch ERP Altum, Comarch ERP Retail, Comarch ERP Mobile oraz Optimed24.

+48 (12) 687 78 11                        

szkolenia@comarch.pl

 zadaj pytanie

Odwiedź nas