Comarch ERP Altum BPM – warsztaty zaawansowane

Cele szkolenia

Założeniem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej z obsługi narzędzia Comarch ERP Altum BPM. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną najważniejsze możliwości Edytora procesów. Główny nacisk zostanie położony na zapoznanie uczestników z aktywnościami standardowymi oraz wykorzystywaniem metod .NET w procesach.  Dzięki uzyskanej wiedzy uczestnicy powinni umieć budować procesy BPM, dostosowane pod wymogi wdrożeń systemów Comarch ERP Altum. Całe szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów aby uczestnicy posiedli jak najwięcej praktycznych umiejętności z zakresu szkolenia.  

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA. Adresujemy je do np. programistów i wdrożeniowców, zajmujących się tworzeniem rozszerzeń dla systemu Comarch ERP Altum.

Wymagania wstępne

Szkolenie trzeciego stopnia trudności – zaawansowane. Nieobowiązkowe i uzupełniające wiedzę cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP Altum (więcej: Ścieżka rozwoju). Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP Altum/Retail. Niezbędne jest ukończenie pełnego cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP Altum i realizacja pierwszych wdrożeń tego systemu u Klienta. Wymagana podstawowa znajomość języka bazodanowego T-SQL oraz podstawowa znajomość  platformy .Net Framework oraz języka C#. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Altum.

Czas trwania i inne dodatkowe informacje

 • Czas trwania: 8 godzin zegarowych (z przerwami na poczęstunek i obiad) – 1 dzień.
 • Koszt: 400.00 zł netto/osoba + 23% VAT.
 • Grupa: min. 6 osób / max. 10-13 osób (w zależności od lokalizacji).
 • Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą http://www.comarch.pl/szkolenia/ (Comarch ERP).
 • Materiały: w formie drukowanej i/lub elektronicznej (CD, on-line).
 • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa).
 • Test sprawdzający/Egzamin: test sprawdzający w wersji papierowej pod koniec szkolenia.

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie stacjonarne (ćwiczenia przy komputerach), uzupełniające i nieobowiązkowe. Realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Kurs prowadzony pod kierunkiem Specjalistów (Inżynierów systemowych / Programistów) sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Altum.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Powitanie i krótkie omówienie programu szkolenia  

 •  (przewidywany czas modułu ok. 5 min., 09:00-09:05)

1. Wstęp do Comarch ERP Altum BPM

 • Omówienie podstawowych funkcji Comarch ERP Altum BPM
 • Omówienie usług BPM
 • Zaprezentowanie Skrzynki zadań w Comarch ERP Altum
 • Omówienie podstawowych opcji Edytora procesów
 • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 09:05-09:35)

2. Edytor procesów BPM

 • Prezentacja Edytora procesów BPM
 • Omówienie parametrów i zmiennych
 • Omówienie zdarzeń startowyc
 • Omówienie kontekstów Altum
 • Omówienie harmonogramów
 •     (przewidywany czas na moduł ok. 60 min., 09:35-10:35)

Aktywności standardowe w Edytorze procesów

 • Omówienie i wykorzystanie najważniejszych aktywności standardowych
 • (przewidywany czas modułu ok. 180 min., 10:35-13:35)

Przerwa obiadowa 

 •    (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 13:35-14:35)

3. Budowa procesów BPM

Tworzenie procesów BPM z wykorzystaniem nabytej wiedzy

 •  (przewidywany czas modułu ok. 130 min., 14:35-16:45)

Podsumowanie, test sprawdzający, ankieta i zakończenie szkolenia  

 •  (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 16:45-17:15)

Umiejętności

Po ukończeniu kursu Uczestnik nabędzie umiejętności dotyczącej:

 • budowy procesów BPM;
 • możliwości rozszerzania funkcjonalności Comarch ERP Altum.

 

Ścieżka rozwoju

Test sprawdzający/Egzamin

Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 15 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 12 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu, a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość z listą obecności szkolenia). Pozytywny wynik testu skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim.

Egzamin – nie dotyczy.

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

Autoryzacja Handlowa Comarch ERP Altum i Comarch Retail

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum i Comarch Retail. Polecamy firmom planującym zajmować się dostarczaniem aplikacji biznesowych dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz sieci handlu detalicznego.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Księgowość

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.