E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom jak największego zasobu wiedzy o Comarch ERP Altum, w szczególności jego konfiguracji i wdrożeniu. W zakresie Comarch ERP Altum Uczestnik będzie potrafił zarządzać konfiguracją, wdrożeniem oraz pozna specyficzne funkcjonalności systemu. Pozna również zagadnienia odnośnie integracji Comarch ERP Altum z Comarch ERP Mobile i Comarch ERP e-Sklep.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

Wymagania wstępne

Szkolenie drugiego stopnia trudności – średniozaawansowane. Wchodzące w skład cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP Altum (więcej: Ścieżka rozwoju). Jego odpowiednikiem jest szkolenie stacjonarne: Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie. Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP Altum/Retail. Mile widziane podstawy Comarch ERP Altum lub innych systemów do zarządzania działalnością firmy.

Czas trwania i inne dodatkowe informacje

 1. Czas trwania: aktywne bez ograniczeń czasowych; po 30 dniach od daty rozpoczęcia szkolenia (daty podanej w ofercie szkoleniowej ERP) następuje tylko administracyjna finalizacja usługi (przygotowanie dostępu do egzaminu, certyfikatu i faktury).
 2. Koszt: 49.90 zł netto/osoba + 23% VAT.
 3. Grupa: min. 1 osoba / max. 25.
 4. Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą http://www.comarch.pl/szkolenia/ (Comarch ERP).
 5. Możliwe udostępnienie e-szkolenia wcześniej niż data rozpoczęcia w ofercie i możliwe dopisanie do grupy już realizującego e-szkolenia (dopóki nie jest w fazie fakturowania).  
 6. Materiały: w formie elektronicznej.
 7. Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa).
 8. Test sprawdzający/Egzamin: egzamin autoryzacyjny Comarch ERP Altum (on-line) w 30 dniu e-szkolenia (data zakończenia w ofercie szkoleniowej). Na indywidualną prośbę udostępniany w konkretnym/ustalonym dniu. 

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie elektroniczne (on-line), autoryzacyjne i obowiązkowe. Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop). 

E-szkolenie dotyczy Comarch ERP Altum v. 2015.2.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Comarch ERP Altum

 • Przedstawienie ogólnej logiki konstrukcji Comarch ERP Altum
 • Instalacja
 • Menadżer baz

Comarch ERP Menadżer Kluczy

 • Instalacja Menadżera Kluczy
 • Monitor Menadżera Kluczy

Ustawienia i konfiguracja Comarch ERP Altum

 • Pokazanie możliwości zmiany ustawień Comarch ERP Altum
 • Pokazanie możliwości konfiguracji Comarch ERP Altum

Struktura firmy Comarch ERP Altum

 • Przedstawienie ogólne logiki struktury firmy Comarch ERP Altum
 • Pokazanie możliwości konfiguracji struktury

Zarządzanie wyglądem w systemie Comarch ERP Altum

 •      Przedstawienie narzędzia Edytor profili
 •      Omówienie składowych profili w Comarch ERP Altum
 •      Przedstawienie narzędzia Edytora Interfejsu
 •      Pokazanie możliwości obu Edytorów

Comarch ERP Altum BPM

 • Omówienie funkcjonalności BPM i metod jej zastosowania
 • Konfiguracja baz i usług BPM
 • Używanie narzędzia Problem Solver oraz import procesów BPM

Egzamin autoryzacyjny i ankieta

Umiejętności

Po ukończeniu kursu Uczestnik/czka:

 • zapozna się z instalacją systemu za pomocą aplikacji Comarch ERP Auto Update oraz z narzędziem Comarch ERP Menadżer Kluczy;
 • usystematyzuje wiedzę w zakresie systemu Comarch ERP Altum; 
 • nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w Comarch ERP Altum; 
 • będzie potrafił/a skonfigurować obiekty oraz opcje i uprawnienia konieczne do pracy z systemem Comarch ERP Altum;
 • zapozna się z modelem wielofirmowym oferowanym przez Comarch ERP Altum;
 • zapozna się z możliwościami zarządzania wyglądem interfejsu użytkownika za pomocą Edytora Profili i Edytora Interfejsu;
 • zapozna się z możliwościami, jakie oferują Edytor procesów BPM oraz procesy BPM.

Ścieżka rozwoju

Proponujemy Państwu część szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Altum w wersji e-learningowej. Nazwy tych szkoleń są poprzedzone literą „E”. 

Dostępne e-szkolenia autoryzacyjne Comarch ERP Altum: 

 • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie z  egzaminem; 
 • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka z egzaminem; 
 • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Księgowość z egzaminem; 
 • E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business Intelligence z egzaminem.

Aby zrealizować pełny cykl niezbędne jest ukończenie wszystkich szkoleń cyklu w wersji stacjonarnej lub w wersji e-learningowej i stacjonarnej (patrz: poniższa tabela). 

Cykl autoryzacyjny Comarch ERP Altum w wersji stacjonarnejCykl autoryzacyjny Comarch ERP Altum w wersji e-learningowej i stacjonarnej
Autoryzacja Handlowa Comarch ERP Altum i Comarch Retail Autoryzacja Handlowa Comarch ERP Altum i Comarch Retail 
Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i WdrożenieE-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie
Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka 
Autoryzacja Comarch ERP Altum – KsięgowośćE-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Księgowość
Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business IntelligenceE-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business Intelligence
Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum – Programowanie i ElastycznośćAutoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum – Programowanie i Elastyczność
Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum – BPMAutoryzacja Techniczna Comarch ERP Altum – BPM

Test sprawdzający/Egzamin

Dostęp do egzaminu: po 30 dniach od daty rozpoczęcia e-szkolenia (data zakończenia e-szkolenia zgodnie z ofertą). Na indywidualną prośbę egzamin może być udostępniony w ustalonym terminie. Egzamin jest niezależną częścią e-szkolenia. Uczestnik pomimo rezygnacji z egzaminu lub jego niezaliczenia otrzymuje fakturę i certyfikat. Jednak tylko pozytywny wynik egzaminu skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim i jest podstawą do uzyskania statusu Partnera Comarch ERP Altum. 

Szkolenie zakończone jest egzaminem autoryzacyjnym Comarch ERP Altum (wielokrotnego wyboru), składającym się z 20 pytań i przeprowadzonym on-line. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 30 minut. Pozytywny wynik egzaminu – to więcej niż 50% poprawnych odpowiedzi. Po zakończeniu egzaminu wyświetli się informacja o uzyskanej ocenie, zostanie ona także wysłana na adres e-mail Uczestnika. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie egzaminu, prosimy o kontakt z Opiekunem Regionu (egzamin odbędzie się w wyznaczonym przez Pracownika Comarch terminie).

Test sprawdzający – nie dotyczy. 

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Internet2017-10-24
30 dni
e-Learning49.90 PLN Rejestracja

Podobne szkolenia

Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

Autoryzacja Handlowa Comarch ERP Altum i Comarch Retail

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum i Comarch Retail. Polecamy firmom planującym zajmować się dostarczaniem aplikacji biznesowych dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz sieci handlu detalicznego.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Administracja, BPM i Wdrożenie

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Logistyka

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Księgowość

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

E-Autoryzacja Comarch ERP Altum – Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Altum. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP u Klientów.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.