Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL - Techniczne

Cele szkolenia

Założeniem szkolenia jest zapoznanie Uczestnika z podstawowymi informacjami z zakresu wymagań technicznych dla systemu Comarch ERP XL i oprogramowania Microsoft. Uczestnik szkolenie nabędzie umiejętności pozwalające na samodzielną instalację infrastruktury systemu Comarch ERP XL.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się instalacją i wdrażaniem technicznym systemu klasy ERP u Klientów.

Wymagania wstępne

Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Wchodzące w skład cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP XL (więcej: Ścieżka rozwoju). Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP XL. Oczekiwana znajomość systemów MS Windows Server i znajomość MS SQL Server.

Czas trwania i inne dodatkowe informacje

 • Czas trwania: 8 godzin zegarowych (z przerwami na poczęstunek i obiad) – 1 dzień.
 • Koszt: 450.00 zł netto/osoba.
 • Grupa: min. 6 osób / max. 10-13 osób (w zależności od lokalizacji).
 • Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą http://www.comarch.pl/szkolenia/ (Comarch ERP).
 • Materiały: w formie drukowanej i/lub elektronicznej (CD, on-line).
 • Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa).
 • Test sprawdzający/Egzamin: test w wersji papierowej; egzamin autoryzacyjny Comarch ERP XL – Techniczny (on-line) pod koniec szkolenia.

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie stacjonarne, autoryzacyjne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze) i obowiązkowe. Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone są pod kierunkiem Wdrożeniowców lub Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone przy użyciu najnowszej wersji Comarch ERP XL.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Powitanie i omówienie programu szkolenia

 •   (przewidywany czas modułu ok. 5 min., 09:00-09:05)

Instrukcja sprzętowa

 • Omówienie konfiguracji i parametrów serwerów, decydujących o wydajności i właściwym działaniu systemu Comarch ERP XL
 • Elementy infrastruktury systemu Comarch ERP XL (przykładowe konfiguracje)
 • (przewidywany czas modułu ok. 75 min., 09:05-10:20)

Platforma softwarowa

 • Dobór odpowiedniego systemu operacyjnego oraz MS SQL Server dla platformy sprzętowej
 • Licencjonowanie produktów Microsoft
 • (przewidywany czas modułu ok. 40 min., 10:20-11:00)

Omówienie instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego Windows Server 2008

 • Omówienie zostaną m.in.: Ustawienia regionalne, zarządzanie kontami użytkowników, usługi terminalowe
 • (przewidywany czas modułu ok. 30 min., 11:00-11:30)

Instalacja i konfiguracja SQL 2008 Server

 • Omówienie zostaną m.in.: aktualizacja serwera SQL, SQL Server Management Studio, plany konserwacji, metodologia wykonywania kopii zapasowych 
 • (przewidywany czas modułu ok. 75 min., 11:30-12:45)

Instalacja serwisu HASP

 • Najczęściej spotykane problemy z serwisem HASP
 • (przewidywany czas modułu ok. 45 min., 12:45-13:30)

Przerwa obiadowa

 • (przewidywany czas ok. 60 min., 13:30-14:30)

Instalacja systemu Comarch ERP XL

 • Funkcjonalność Menadżera Baz, aktualizacje systemu Comarch ERP XL
 • (przewidywany czas modułu ok. 60 min., 14:30-15:30)

Badania wydajności serwera

 • Narzędzia i przykłady zastosowania (SQL Server Profiler, execution plan, przystawka Wydajność)
 • (przewidywany czas modułu ok. 45 min., 15:30-16:15)

Podsumowanie, test sprawdzający, egzamin autoryzacyjny, ankieta i zakończenie

 • (przewidywany czas modułu ok. 45 min., 16:15-17:00)

Umiejętności

Po ukończeniu kursu Uczestnik/czka nabędzie umiejętności z zakresu instalacji infrastruktury systemu Comarch ERP XL.

Ścieżka rozwoju

W skład pakietu szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP XL wchodzą (nazwy szkolenia poprzedzone literą „E” to szkolenie e-learningowe, materiał udostępniany przez platformę moodle – E-Profesor):

 • Autoryzacja Handlowa Comarch ERP;
 • Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Techniczne z egzaminem;
 • Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Logistyka z egzaminem;
 • Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Produkcja z egzaminem;
 • E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Księgowość i HR z egzaminem;
 • E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Business Intelligence z egzaminem.

Aby zrealizować pełny cykl niezbędne jest ukończenie wszystkich szkoleń cyklu. Nowe zasady autoryzacji Comarch ERP XL obowiązują nowo przyjęte firmy do grona Partnerów.

Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

Test sprawdzający/Egzamin

Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Nie zaznaczenie w danym pytaniu wszystkich poprawnych odpowiedzi skutkuje nie naliczeniem punktów za dane pytanie. Nie ma punktów ujemnych oraz ułamkowych. Czas trwania testu to 15 minut. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie testu – nie ma testu poprawkowego. Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na minimum 7 pytań testowych. Wyniki testu podawane są przez Prowadzących szkolenie po zakończeniu testu, a uzupełnione formularze testowe w formie papierowej nie są wydawane Uczestnikom (tworzą integralną całość z listą obecności szkolenia). Pozytywny wynik testu skutkuje odnotowaniem uczestnictwa w Programie Partnerskim.

Szkolenie zakończone jest egzaminem autoryzacyjnym Comarch ERP XL (egzaminem wielokrotnego wyboru). Dane do logowania na stronę egzaminacyjną udostępnia prowadzący szkolenie. Egzamin składa się z 20 pytań. W każdym pytaniu zawarta jest przynajmniej jedna poprawna odpowiedź. Pytanie jest punktowane jako poprawne, jeżeli zaznaczone są wszystkie poprawne odpowiedzi. Należy uzyskać powyżej 50% prawidłowych odpowiedzi w celu pozytywnego zaliczenia egzaminu. Czas trwania egzaminu to 30 minut. Po zakończeniu egzaminu wyświetli się informacja o uzyskanej ocenie. Zostanie ona również wysłana na podany adres e-mail. W przypadku nie zaliczenia pozytywnie egzaminu, prosimy o kontakt z Opiekunem Regionu.

 

Szkolenie aktualnie niedostępne

Zapytaj o termin

Podobne szkolenia

Autoryzacja Handlowa Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL.

Warsztaty – Zarządzanie relacjami z Klientem w CRM Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone jest dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA. Szczególnie polecamy osobom zainteresowanym podwyższeniem swoich kwalifikacji w zakresie zarządzania relacjami z klientami z wykorzystaniem modułu Comarch ERPXL CRM. Adresujemy do Pracowników firm, którzy chcą zautomatyzować proces obsługi klienta

Warsztaty – Rozliczenia i rozrachunki w Comarch ERP XL Księgowość

Szkolenie przeznaczone dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA, a szczególnie Comarch ERP XL. Warsztaty polecamy osobom zajmującym się realizacją wdrożeń modułu Księgowość u Klientów.

Warsztaty – Administracja systemem Comarch ERP XL

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i Klientów posiadających Comarch ERP XL i już wykorzystujących w codziennej pracy niniejszy system. Szczególnie polecamy Osobom zajmującym się aspektami administracyjnymi w firmie lub w firmach klienckich.

Warsztaty – Automatyzacja procesu księgowania, zastosowanie schematów księgowych w Comarch ERP XL Księgowość

Szkolenie przeznaczone dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA, a szczególnie Comarch ERP XL. Warsztaty polecamy osobom zajmującym się realizacją wdrożeń modułu Księgowość.

E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Business Intelligence

Szkolenie przeznaczone jest dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL i BI. Kierujemy je do Osób rozpoczynających pracę z Comarch ERP XL Business Intelligence, jak i tym, którzy chcą usystematyzować i wzbogacić posiadaną już wiedzę. Wskazana jest podstawowa znajomość Comarch ERP XL i MS SQL.

Warsztaty – Business Intelligence w Comarch ERP XL w wersji zaawansowanej

Szkolenie zawierające zaawansowane funkcje systemu Comarch ERP XL. Przeznaczone jest przede wszystkim dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu klasy ERP w zakresie obszarów BI u Klientów.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.