Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

W cenie szkolenia

Kursy otwarte w ośrodkach szkoleniowych Comarch:

 • przeprowadzenie kursu na oferowanym programie szkolenia
 • odpowiednio skonfigurowane do potrzeb szkolenia stanowisko pracy
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat potwierdzający udział w kursie
 • pełna obsługa cateringowa

Cele szkolenia

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z funkcjami samodzielnej analizy oraz wizualizacji danych przy pomocy programu Power BI. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił zrealizować własne rozwiązanie Business Intelligence rozpoczynając od pobrania danych ze źródeł zewnętrznych, poprzez utworzenie modelu ułatwiającego analizę, tworzenie własnych prostych miar i formuł przy użyciu języka DAX oraz wizualizację za pomocą licznych wykresów. Podczas kursu uczestnik poznaje zarówno program Power BI Desktop jak i Power BI jako usługę w chmurze. Ciekawym elementem kursu jest praktyczne tworzenie raportów do publikacji i wydruku bezpośrednio w Excel i PowerPoint. Oznacza to dla uczestnika zdolność do realizacji idei Self-Service BI – tworzenia własnych aplikacji analitycznych bez dużego zaangażowania działów IT. Podwyższa to efektywność działania analityka przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów całego procesu.

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz obsługi arkusza kalkulacyjnego na poziomie średnio zaawansowanym. Przydatna, ale niewymagana będzie znajomość dodatku PowerPivot, języka DAX oraz dodatku Power Query. 

Czas trwania

2 dni po 8 godzin lekcyjnych.

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Wprowadzenie do tworzenia pulpitów menadżerskich
• Wprowadzenie do Business Inteligence
• Podstawowe zasady wizualizacji danych
Omówienie wersji Power BI oraz ich możliwości
Zestawy danych, Raporty i Pulpity nawigacyjne
Power BI Online
• Ładowanie danych
• Język naturalny zapytań
• Quick Insights
Ładowanie danych
Wprowadzenie do Query Editor
Tworzenie standardowych wizualizacji
• Tworzenie
• Modyfikacja
• Tworzenie połączeń za pomocą fragmentatorów
• Drążenie danych
• Dodawanie i usuwanie elementów wykresów
Wizualizacje niestandardowe
• Dodawanie niestandardowych wizualizacji
• Pola tekstowe
• Grafiki
• Kształty
Zarządzanie filtrowaniem
• Filtry wykresów
• Filtry fragmentatora
• Filtry stron
• Filtry raportu
Dodawanie obliczeń
• Kolumny kalkulowane
• Miary
• Miary służące wizualizacji
Tworzenie relacji
Udostępnianie pulpitów
Usługi powiązane
• OneDrive for Business
• Excel
• PowerPoint
Usługi Power BI Pro.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

 • Załadować dane do programu Power BI
 • Utworzyć model danych w programie Power BI
 • Stworzyć dynamiczny pulpit analityczny
 • Udostępnić pulpity pozostałym członkom zespołu
 • Wykorzystać potencjał zarówno Power BI w wersji Desktop jak i wersji Online.
 • Zaprezentować dane z pulpitu menadżerskiego w programie PowerPoint

Ścieżka rozwoju

Po ukończeniu szkolenia rekomendowane są następujące szkolenia, które uzupełniają wiedzę z zakresu języka DAX oraz Power Query:
• DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot, Power BI i SQL Server Analysis Services
• Power Query - czyszczenie i transformacja danych pod analizy danych z wykorzystaniem PowerPivot i Power BI
W przypadku obrania ścieżki rozwiązań BI w SQL Server Analysis Services rekomendowane szkolenia to:
• Projektowanie rozwiązań Business Intelligence z wykorzystaniem Microsoft SQL Server – zapoznaje uczestnika z zasadami projektowania aplikacji analitycznych wykorzystujących usługi SQL Server: Analysis Services, Integration Services oraz Reporting Services
• SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa modeli tabelarycznych
• SQL Server Analysis Services – projektowanie i budowa wielowymiarowych baz danych OLAP – pozwalają zdobyć umiejętność tworzenia własnych modeli analitycznych przy pomocy usług Microsoft SQL Server

Pobierz PDF

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Gliwice2017-11-13
2 dni
Stacjonarne950.00 PLN Rejestracja
Łódź2017-11-16
2 dni
Stacjonarne950.00 PLN Rejestracja
Lublin2017-11-20
2 dni
Stacjonarne950.00 PLN Rejestracja
Gdańsk2017-11-22
2 dni
Stacjonarne950.00 PLN Rejestracja
Rzeszów2017-11-27
2 dni
Stacjonarne950.00 PLN Rejestracja

Podobne tematy

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla bankowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na bankowość.

Microsoft Excel 2010 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2010 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2010 – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie kursu podstawowego, pragnących zapoznać się z możliwościami analizy i prezentacji danych oraz zaawansowanego stosowania formuł i funkcji.

Analiza finansowa w Microsoft Excel - dla księgowości

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać wiedzę z zakresu analizy finansowej i statystycznej w Excelu i poznać narzędzia wspomagające analizę finansową. Szkolenie jest ukierunkowane na profil księgowy.

Microsoft Excel – kurs dla ekspertów z wykorzystaniem programowania w VBA

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel z pomocą istniejących narzędzi oraz z pomocą języka VBA.

Microsoft Excel 2010/2013 – analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2010/2013 - analiza danych z wykorzystaniem dodatków Power Pivot, Power View, Power Query

Microsoft Excel 2013 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2013– kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2013– kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2010

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Wizualizacja danych w Microsoft Office 2013

Zapraszamy osoby, które chcą pogłębić wiedzę na temat wizualizacji danych w pakiecie MS Office, tj. tworzenia zestawień, raportów, schematów, tabel danych, infografik, itp.

Analiza danych biznesowych z wykorzystaniem MS Excel

Szkolenie przeznaczone dla analityków korzystających z MS Excel jako jednym z głównych narzędzi pracy.

Microsoft Excel w praktyce finansowej – warsztaty

Kurs obejmuje zaawansowane zagadnienia związane z analizą finansową osadzoną w środowisku Microsoft Excel.

Microsoft Excel – analizy statystyczne

Microsoft Excel – analiza danych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela w zagadnieniach statystycznych.

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Analiza danych dla analityków – Excel, Access, SQL, statystyka, wizualizacja

Microsoft Excel 2016 – kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z arkuszem kalkulacyjnym.

Microsoft Excel 2016 – kurs średnio zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym (nie ma wymogu uczestniczenia w szkoleniu z tego tematu), pragnących zapoznać się z najczęściej wykorzystywanymi i najbardziej przydatnymi funkcjami Excela.

Microsoft Excel 2016 – kurs zaawansowany

Szkolenie przeznaczone jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny na poziomie podstawowym, pragnących zapoznać się z zaawansowanymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego, głównie analizą i prezentacją danych, oraz możliwością zastosowania formuł i funkcji na poziomie zaawansowanym.

DAX – tworzenie zaawansowanych formuł dla PowerPivot w MS Excel, Power BI i SQL Server Analysis Services

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzących raporty/zestawienia zbiorcze przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, którzy już korzystają z dodatku PowerPivot dla MS Excel lub Power BI.

Power BI – analiza oraz wizualizacja danych

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących analizy danych oraz tworzenia raportów/zestawień zbiorczych przy użyciu danych pochodzących z innych systemów lub przetwarzanych bezpośrednio w arkuszu, chcących zwizualizować swoje dane.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.