Angular 2 - framework aplikacji internetowych

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników mechanizmów frameworka Angular 2 oraz utworzenie w jego trakcie aplikacji (SPA, RESTful) wraz z testami automatycznymi. Uczestnicy nabywają przede wszystkim umiejętność tworzenia dobrej architektury aplikacji oraz tworzenia reużywalnych komponentów (tworzenie aplikacji w trakcie warsztatów wraz z jej wersją produkcyjną jest drogą do nabycia praktycznych umiejętności w zakresie tytułowej technologii oraz jej praktycznego zastosowania).
Szkolenie może być prowadzone (częściowo) techniką Test-driven development (TDD).

Profil słuchaczy

Programiści aplikacji internetowych.

Wymagania wstępne

Szkolenie Angular 2 dedykowanie jest dla programistów znających dobrze jakiś język programowania (np. JavaScript, Java czy PHP), którzy chcą poznać najnowsze narzędzie do budowy aplikacji internetowych działających po stronie przeglądarki - Angular 2.

Czas trwania

3 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. W trakcie szkolenia uczestnicy tworzą aplikację internetową, którą w końcowym etapie pokrywamy (częściowo) testami “unit” oraz “end-to-end”.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Jak działa angular 2

 • Komponenty
 • Dekoratory komponentów
 • Model aplikacji

Budowanie aplikacji - webpack

 • Angular-cli
 • Konfiguracja
 • Kompilacja plików TypeScript
 • Kompilacja plików SASS

Komponenty wbudowane

 • NgIf, NgSwitch, NgStyle, NgClass, NgFor, NgNonBindable

Własne komponenty i dyrektywy

 • Wejście i wyjście
 • Wstrzykiwanie zależności
 • Style
 • Zdarzenia: OnInit, OnChanges, DoCheck
 • Zdarzenia: AfterContentInit, AfterViewInit
 • Zdarzenia: AfterContentChecked, AfterViewChecked

Utworzenie prostej aplikacji w Angular 2

 • Utworzenie komponentu
 • Zasilenie komponentu danymi
 • Praca z kolekcją
 • Powielanie wierszy w widoku
 • Dodanie nowego produktu

TypeScript

 • Wprowadzenie do TypeScript.
 • Silne typowanie
 • Klasy
 • Interfejsy
 • Import oraz eksport modułów
 • Adnotacje

Formularze w Angular 2

 • Template driven form
 • Model driven form
 • Jak używać Controls i Control Groups
 • Utworzenie pierwszego formularza
 • Użycie FormBuilder, FormGroup oraz FormControl
 • Walidacja formularza
 • Nasłuchiwanie na zmianach
 • ngModel

Struktura danych ( Observables )

 • Wprowadzenie do RxJS
 • Tworzenie obiektu Observable
 • Łączenie zdarzeń z wielu różnych obiektów Observable
 • Przetwarzanie danych obiektów Observable

Komunikacja z serwerem

 • HTTP
 • angular/http API

Routing

 • Jak działa ruting w aplikacji Angular 2
 • Utworzenie prostego rutingu
 • Strategie rutingu
 • Parametry rutingu
 • Zagnieżdżanie rutingu

Utworzenie aplikacji (SPA)

 • Jak powinna wyglądać architektura aplikacji
 • Pobranie danych z serwera
 • Wyświetlenie listy produktów
 • Usuwanie produktu
 • Dodawanie produktu
 • Edycja produktu

Testy “End to End”:

 • Instalacja i konfiguracja
 • Wprowadzenie do narzędzia Protractor
 • Testowanie formularza
 • Testowanie dodawania oraz usuwania produktu
 • Debugowanie testów
 • Logowanie błędów

Testy “Unit”:

 • Instalacja i konfiguracja
 • Wprowadzenie do narzędzia Karma
 • Mockowanie API
 • Testowanie komponentu
 • Testowanie serwisu
 • Testowanie filtra

Debagowanie aplikacji
Przygotowanie wersji produkcyjnej aplikacji

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

 •  JavaScript - szkolenie zaawansowane

Angular 2 - framework aplikacji internetowych

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Kraków2017-11-08
3 dni
Stacjonarne1900.00 PLN Rejestracja
Warszawa2017-11-13
3 dni
Stacjonarne1900.00 PLN Rejestracja
Łódź2017-11-15
3 dni
Stacjonarne1900.00 PLN Rejestracja
Lublin2017-11-22
3 dni
Stacjonarne1900.00 PLN Rejestracja
Poznań2017-11-27
3 dni
Stacjonarne1900.00 PLN Rejestracja

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.