Querying Microsoft SQL Server (20461D)

Cele szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnik uzyska wiedzę pozwalającą pisać podstawowe zapytania Transact-SQL dla Microsoft SQL Server 2014. Kurs ten jest podstawą dla wszystkich ścieżek szkoleniowych związanych z SQL Serverem, a mianowicie dla administracji bazą danych, projektowania i programowania baz danych oraz dla Business Intelligence. Kurs pomaga przygotować się do egzaminu 70-461.

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Microsoft SQL Server, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy danych.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Microsoft Windows.

Czas trwania

5 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Wprowadzenie do Microsoft SQL Server 2014

Podstawowa architektura SQL Server

SQL Server - omówienie wersji

Pierwsze kroki z SQL Server Management Studio

Wprowadzenie do T-SQL, tworzenie kwerend

Wprowadzenie T-SQL

Zestawy

Wyjaśnienie logiki predykatów

Omówienie kolejności operacji w SELECT

Pisanie zapytań SELECT

Pisanie prostych instrukcji SELECT

Eliminowanie duplikatów z DISTINCT

Korzystanie z kolumn i aliasów tabel

Pisanie prostych wyrażeń CASE

Zapytania do wielu tabel

Złączenia wewnętrzne

Złączenia zewnętrzne

Tworzenie zapytań z Cross Join i Self Join

Sortowanie i filtrowanie danych

Sortowanie danych

Filtrowanie danych z klauzulą WHERE

Filtrowanie z TOP i OFFSET-FETCH

Praca z nieznanymi i brakującymi wartościami

Praca z typami danych

Wprowadzenie do typów danych w SQL Serwer

Dane typu znakowego

Praca z typami daty i czasu (Date, Time)

Korzystanie z DML do modyfikacji danych

Wstawianie danych

Zmiana i usuwanie danych

Korzystanie z wbudowanych funkcji 

Pisanie zapytań z funkcjami wbudowanymi

Korzystanie z funkcji konwersji

Korzystanie z funkcji logicznych

Korzystanie z funkcji z użyciem NULL

Grupowanie i agregowanie danych

Funkcje agregujące

Korzystanie z klauzuli GROUP BY

Filtrowanie z HAVING

Korzystanie z podzapytań

Podzapytania z zawartością

Tworzenie skorelowanych podzapytań

Korzystanie z EXISTS

Korzystanie z wyrażeń

Korzystanie z tabel pochodnych

Korzystanie z Common Table Expression (CTE)

Korzystanie z widoków

Funkcje z wartościami tablicowymi

Korzystanie z operatorów

Tworzenie zapytań z operatorem UNION

Korzystanie z EXCEPT i INTERSECT

Korzystanie z APPLY

Używanie funkcji okna

Tworzenie zapytań przy użyciu funkcji okna

Klauzula OVER

Przestawianie i grupowanie

Pisanie zapytań z PIVOT i UNPIVOT

Praca ze zbiorami grup

Wykonywanie procedur składowanych

Wykonywanie kwerendy z procedur składowanych

Przekazywanie parametrów do procedur składowanych

Tworzenie prostych procedur składowanych

Praca z Dynamic SQL

Programowanie w T-SQL

Elementy programowania T-SQL

Kontrolowanie przebiegu programu

Obsługa błędów

Korzystanie z bloków TRY / CATCH

Praca z informacjami o błędzie

Wdrażanie transakcji

Transakcje i Database Engine

Kontrola transakcji

Poziomy izolacji

Poprawa wydajności zapytań

Czynniki wpływające na wydajność zapytań

Wyświetlanie i praca z planem zapytania 

Zapytania dot. metadanych

Zapytania z wykorzystaniem widoków i funkcji katalogowych

Wykorzystanie systemu procedur składowanych

Tworzenie zapytań z użyciem dynamicznych widoków zarządczych (DMV)

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

Opisać podstawową architekturę Microsoft SQL Server 2014.

Zrozumieć podobieństwa i różnice między Transact-SQL i innymi językami programowania.

Napisać zapytania SELECT 

Napisać zapytanie do wielu tabel 

Sortować i filtrować dane 

Określić zastosowanie typów danych w SQL Server 

Modyfikować dane za pomocą Transact-SQL 

Używać wbudowanych funkcji 

Grupować dane

Używać podzapytań 

Używać wyrażeń tablicowych 

Używać operatorów 

Wykonywać procedury

Programować z T-SQL 

Wdrożyć obsługę błędów 

Wdrożyć obsługę transakcji

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

  • Szkolenie: „Administering Microsoft SQL Server Databases (20462D)

Pobierz program

Querying Microsoft SQL Server (20461D)

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Kraków2017-11-06
5 dni
Stacjonarne1790.00 PLN Rejestracja
Poznań2017-11-13
5 dni
Stacjonarne2900.00 PLNRejestracja
Katowice2017-11-20
5 dni
Stacjonarne2900.00 PLNRejestracja
Wrocław2017-11-20
5 dni
Stacjonarne2900.00 PLN Rejestracja
Warszawa2017-11-27
5 dni
Stacjonarne2400.00 PLN Rejestracja

Podobne szkolenia

Querying Microsoft SQL Server (20461D)

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Microsoft SQL Server, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak wybierać interesujące ich informacje z bazy danych.

Administering Microsoft SQL Server Databases (20462D)

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują z oprogramowaniem opartym na relacyjnej bazie Microsoft SQL Server, chcą poznać mechanizmy jej działania oraz nauczyć się jak administrować bazą. Z kursu mogą korzystać również użytkownicy Microsoft SQL Server 2012.

Administering System Center Configuration Manager and Intune (20696C)

Kurs przeznaczony jest dla specjalistów IT, którzy wdrażają, zarządzają i konserwująkomputery, urządzenia i aplikacje w organizacjach średnich, dużych i korporacjach. Głównym odbiorcą są osoby pracujące jako Enterprise Desktop Administrator . Odbiorcy szkolenia korzystają lub zamierzają korzystać z Configuration Managera do zarządzania i implementacji komputerów, urządzeń i aplikacji korporacyjnych. Administrator Enterprise Desktop może również korzystać z kilku narzędzi, w tym Windows ADK i MDT wspierać system operacyjny i zadania wdrażania aplikacji. Dodatkowo, ten kurs jest przeznaczony dla osób, które są zainteresowane przystąpieniem do egzaminu MCSE 70-695.

Implementing Data Models and Reports with SQL Server 2014(MS-20466D)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów baz danych, którzy muszą pełnić rolę Business Intelligence Developer tworząc rozwiązania do analizy i raportowania. Podstawowe ich obowiązki zawierają: wdrażanie modeli danych analitycznych, takich jak kostki OLAP, raporty wykonawcze oraz zarządzanie wysyłkami raportów, tworzenie pulpitów nawigacyjnych, wspieranie eksploracji danych i analizy predykcyjnej.

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2014(MS-20463D)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów baz danych, którzy muszą pełnić rolę Business Intelligence Developer. Podstawowe ich obowiązki obejmują: • Wdrożenie hurtowni danych. • Opracowanie pakietów SSIS do ekstrakcji danych, transformacji i ładowania. • Wymuszanie integralności danych przy użyciu Master Data Services. • Oczyszczanie danych.

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.