Windows Server

Cele szkolenia

Szkolenie omawia sposób konfigurowania i zarządzania lokacją i lub hierarchią lokacji System Center 2012 R2 Configuration Manager.

Profil słuchaczy

Kurs jest przeznaczony dla profesjonalistów IT, którzy są odpowiedzialni za konfigurowanie i zarządzanie System Center 2012 R2 Configuration Manager i wszystkimi systemami wspomagającymi. Konieczne jest kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu i obsłudze komputerów klienckich, urządzeń i serwerów w średnich i dużych organizacjach korporacyjnych.
Kurs jest przeznaczony także dla osób, które są zainteresowane podjęciem egzaminu 70-243 TS: Microsoft System Center Configuration Manager 2012.

Wymagania wstępne

Wymagana wiedza z zakresu administracji systemami:

 • Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z systemem Windows dla komputerów osobistych.
 • Zarządzanie klientem Windows w tym podstawy bezpieczeństwa punktów końcowych.
 • Podstawy sieci, w tym TCP / IP i DomainName System (DNS).
 • Znajomość Active Directory i Zasad Grupy.
 • Podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury klucza publicznego (PKI).
 • Znajomość Windows Intune
 • Mile widziane jest podstawowe zrozumienie ról Windows Server i usług oraz podstawowa znajomość Microsoft SQL ServerReporting Services

Czas trwania

5 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Przegląd System Center Configuration Manager 2012 R2

 • Wprowadzenie do System Center Configuration Manager 2012 R2
 • Przegląd architektury System Center Configuration Manager 2012 R2
 • Zarządzanie Configuration Manager za pomocą narzędzi Configuration Manager Administration Tools
 • Korzystanie z narzędzi do monitorowania i rozwiązywanie problemów z lokacją zarządzaną za pomocą Configuration Managera

Wykrywanie i porządkowanie zasobów

 • Konfigurowanie granic „(bonduaries”) i grup brzegowych („BoundaryGroups”)
 • Konfiguracja Resource Discovery
 • Konfigurowanie kolekcji użytkowników i urządzeń
 • Konfiguracja administracji opartej na rolach

Zarządzanie Configuration Manager Client Agent

 • Przegląd Configuration Manager Client Agent
 • Wdrażanie Configuration Manager Client Agent
 • Zarządzanie ustawieniami klienta
 • Konfiguracja i monitorowanie stanu klienta

Zarządzanie Inventory i Software Metering

 • Przegląd Inventory
 • Konfiguracja inwentaryzacji sprzętu
 • Konfiguracja Software Inventory
 • Zarządzanie Collection Inventory
 • Konfigurowanie AssetIntelligence
 • Konfiguracja Software Metering

Zapytania i raporty

 • Wprowadzenie do zapytań („Queries”)
 • Zarządzanie zapytaniami („Queries”)
 • Konfigurowanie SQL Server Reporting Services

Zarządzanie dystrybucją oprogramowania

 • Konfiguracja mechanizmu wdrażania oprogramowania
 • Konfiguracja programów i pakietów
 • Dystrybucja treści do Punktów Dystrybucyjnych (DP)
 • Wdrażanie oprogramowania dla systemów klienckich SCCM

Tworzenie i wdrażanie aplikacji

 • Przegląd Application Management
 • Tworzenie aplikacji
 • Wdrażania aplikacji
 • Zarządzanie aplikacjami

Wdrażanie dodatkowych typów aplikacji

 • Wdrażanie systemu Windows StoreApps za pomocą System Center Configuration Manager 2012 R2
 • Wdrażanie aplikacji wirtualnych za pomocą programu System Center Configuration Manager 2012 R2

Wdrażanie i zarządzanie aktualizacjami oprogramowania

 • Przegląd Software UpdatesFeature
 • Przygotowanie Site Configuration Manager do aktualizacji oprogramowania
 • Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania
 • Konfiguracja reguł wdrażania automatycznego
 • Monitorowanie i aktualizacja problemów z oprogramowaniem

Wdrażanie Endpoint Protection przy użyciu System Center Configuration Manager 2012 R2

 • Przegląd Endpoint Protection w programie Configuration Manager
 • Konfiguracja i monitorowanie EndpointProtectionPolicies

Zarządzanie wdrożeniem systemu operacyjnego

 • Przegląd wdrażania systemu operacyjnego
 • Przygotowanie strony dla wdrażania systemu operacyjnego
 • Budowanie i Przechwytywanie obrazu referencyjnego
 • Wdrażanie systemu operacyjnego

Zarządzanie ustawieniami zgodności oraz profilami

 • Przegląd ustawień zgodności
 • Konfiguracja ustawień zgodności
 • Zgodność wyników

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi przy wykorzystaniu System Center Configuration Manager 2012 R2

 • Przegląd zarządzania urządzeniami mobilnymi
 • Zarządzanie urządzeniami za pomocą telefonów z systemem Windows Intune Connector
 • Wdrażanie aplikacje na urządzenia mobilne

Konfiguracja Wake On LAN, Power Management, zdalny dostęp

 • Konfiguracja Wake on LAN
 • Przegląd zarządzania poza pasmem („Out of Band Management”)
 • Konfigurowanie ustawień zarządzania energią
 • Konfiguracja pilota

Umiejętności

Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą potrafili:

 • Opisać funkcje System Center 2012 R2 Configuration Manager oraz zarządzać, rozwiązywać problemy z witrynami za pomocą Configuration Manager Console i związanego z nim zestawu narzędzi.
 • Konfigurować granice i grupy brzegowe, konfigurować metody wykrywania, zarządzać kolekcjami użytkowników i urządzeń oraz wdrażać administrację opartą na rolach.
 • Opisać proces wdrażania klienta, metody wdrażania skonfigurowanego klienta, skonfigurować ustawienia agenta klienta oraz monitorować stan klienta.
 • Opisać proces gromadzenia zasobów, konfigurować i zarządzać inwentaryzacją sprzętu i oprogramowania, monitorować przepływ danych zasobów, aktywów i wykorzystywać Software Metering.
 • Analizować dane poprzez tworzenie zapytań i generowanie raportów.
 • Tworzyć, wdrażać i zarządzać pakietami i programami.
 • Wdrażać aplikację za pomocą mechanizmów System Center Configuration Manager 2012 R2.
 • Konfigurować wiele rodzajów instalacji.
 • Wdrażać i zarządzać aktualizacjami oprogramowania.
 • Integrować i wdrażać EndpointProtection przy użyciu System Center Configuration Manager 2012 R2.
 • Wdrażać system operacyjny za pomocą infrastruktury Configuration Manager.
 • Zarządzać elementami konfiguracji, liniami bazowymi i profilami w celu skonfigurowania ustawień urządzenia.
 • Zarządzać urządzeniami mobilnymi za pomocą System Center Configuration Manager 2012 R2.
 • Skonfigurować Wake On LAN, zasady zarządzania energią i zdalny dostęp.

Ścieżka rozwoju

Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z całością zagadnienia. Sugeruje się w uczestnictwo w zaawansowanych szkoleniach dotyczących administracji i zarządzania systemem Windows 2012.

Wyszukaj szkolenie

Najbliższe szkolenia

Temat GrupaTechnologiaLokalizacjaDataCena netto 
Administering System Center 2012 Configuration Manager (10747D)InformatykaMicrosoftKraków2017-11-06
5 dni
3500.00 PLN
Szczegóły
Rejestracja
Administering Windows Server 2012 (MS-20411) InformatykaMicrosoftKraków2017-11-06
5 dni
3500.00 PLN
Szczegóły
Rejestracja
Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (MS-20341)InformatykaMicrosoftWrocław2017-11-06
5 dni
3500.00 PLN
Szczegóły
Rejestracja
Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services (20697-2B) InformatykaInneWrocław2017-11-06
5 dni
3500.00 PLN
Szczegóły
Rejestracja
Implementing an Advanced Server Infrastructure (MS-20414)InformatykaMicrosoftWrocław2017-11-06
5 dni
3500.00 PLN
Szczegóły
Rejestracja

Podobne szkolenia

Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 (MS-20740)

Szkolenie przeznaczone dla administratorów systemów serwerowych Microsoft Windows odpowiedzialnych za uaktualnienie, migrację lub wdrożenie Windows Server 2016 oraz osób z doświadczeniem w obszarze wirtualizacji w oparciu o platformy inne niż Hyper-V. Szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-740 („Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Identity with Windows Server 2016 (MS-20742)

Szkolenie w głównej mierze dedykowane aktualnym administratorom systemów posiadających umiejętności i doświadczenie w zakresie Active Directory, zainteresowanym uaktualnieniem posiadanej wiedzy o dostępie i tożsamości (do wersji Windows Server 2016), jak również administratorom infrastruktury zaznajomionymi z podstawami usług katalogowych Active Directory którzy chcą pogłębić wiedzę w obszarze zarządzania dostępem i tożsamością w systemach Windows Server 2012 i 2016. Szkolenie może zainteresować także kandydatów do egzaminu 70-742 ("Tożsamość w Windows Server 2016"), pozwoli bowiem uporządkować zakres materiału będący przedmiotem egzaminu.

Networking with Windows Server 2016 (MS-20741)

za utrzymanie usług sieciowych oraz administratorom sieci, wykorzystujących technologie Microsoft. Szkolenie skierowane jest dla osób poszukujących kompletu informacji o podstawowych i zaawansowanych rozwiązaniach w obszarze sieci, oferowanych przez system Windows Server 2016. Ponadto, szkolenie w znacznej części porusza zagadnienia będące przedmiotem egzaminu certyfikacyjnego Microsoft 70-741 („"Networking with Windows Server 2016"”), wymaganego we wszystkich wyższych ścieżkach certyfikacyjnych Microsoft (MCSA, MCSE).

Windows Server Administration Fundamentals (MS-40365A)

Microsoft Technology Associate (MTA) jest nowym poziomem dostępnym w ramach ścieżek certyfikacyjnych Microsoft. Egzamin MTA weryfikuje podstawową wiedzę w określonym obszarze i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania kariery w branży IT w obszarze technologii Microsoft. Szkolenie zakłada posiadanie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie omawianych technologii, natomiast nie wymaga doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

Networking Fundamentals (MS-40366A)

Microsoft Technology Associate (MTA) jest nowym poziomem dostępnym w ramach ścieżek certyfikacyjnych Microsoft. Egzamin MTA weryfikuje podstawową wiedzę w określonym obszarze i stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwijania kariery w branży IT w obszarze technologii Microsoft. Szkolenie zakłada posiadanie podstawowej wiedzy praktycznej w zakresie omawianych technologii, natomiast nie wymaga doświadczenia zawodowego w tym obszarze.

Supporting Windows 8.1 (MS-20688D)

Kurs przeznaczony głównie dla osób zajmujących się wsparciem użytkowników końcowych (Enterprise Desktop SupportTechnician- EDST), którzy zapewniają wsparcie użytkownikom korzystającym z komputerów stacjonarnych i urządzeń z systemem Windows w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Zadania obejmują rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows jak również migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami i synchronizacją urządzenia, lokalnym i zdalnym dostępem do sieci, dostępem do aplikacji, dostępem do danych i drukarek, uwierzytelnianiem, bezpieczeństwem oraz odzyskiwaniem danych. EDSTs musi łączyć wiedzę techniczną z umiejętnością rozwiązywania problemów i umiejętnościami podejmowania decyzji w środowiskach biznesowych i technicznych. EDSTs są przede wszystkim odpowiedzialni za utrzymanie i wsparcie komputerów stacjonarnych i urządzeń, instalację i testowanie krytycznych aplikacji biznesowych (LoB) oraz fizyczne dokonywanie zmian w urządzeniach użytkownika.

Administering System Center 2012 Configuration Manager (10747D)

Kurs jest przeznaczony dla profesjonalistów IT, którzy są odpowiedzialni za konfigurowanie i zarządzanie System Center 2012 R2 Configuration Manager i wszystkimi systemami wspomagającymi. Konieczne jest kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu i obsłudze komputerów klienckich, urządzeń i serwerów w średnich i dużych organizacjach korporacyjnych. Kurs jest przeznaczony także dla osób, które są zainteresowane podjęciem egzaminu 70-243 TS: Microsoft System Center Configuration Manager 2012.

Planning and Deploying System Center 2012 Configuration Manager (10748C)

Kurs przeznaczony dla specjalistów IT, którzy są odpowiedzialni za opracowanie i wdrożenie narzędzia System Center 2012 R2 Configuration Manager i wszystkich systemów wspomagających. Niezbędne jest doświadczenia w średnich i dużych organizacjach korporacyjnych, w roli administratora systemów Windows.

Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 (20342B)

Kurs jest przeznaczony dla uczestników pracujących lub chcących pracować na stanowisku administratora serwera poczty na poziomie przedsiębiorstwa. Kurs jest przydatny również dla specjalistów IT oraz specjalistów helpdesk, którzy chcą poznać Exchange Server 2013.

Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center (20409B)

Kurs przeznaczony dla specjalistów IT, którzy są odpowiedzialni za projektowanie, wdrażanie, zarządzanie i utrzymanie infrastruktury wirtualizacji lub są zainteresowani poznawaniem obecnych technologii wirtualizacji firmy Microsoft.

Windows Operating System Fundamentals (40349A)

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą zapoznać się ze wstępnymi informacjami o systemie operacyjnym oraz zdawać egzamin 98-349. Szkolenie zapewnia odpowiedni punkt wyjścia do kolejnych szkoleń i egzaminów z zakresu systemów Windows.

Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications (20695C)

Kurs przeznaczony jest dla specjalistów IT, którzy wdrażają, zarządzają i konserwująkomputery, urządzenia i aplikacje w organizacjach średnich, dużych i korporacjach. Głównym odbiorcą są osoby pracujące jako Enterprise Desktop Administrator . Odbiorcy szkolenia korzystają lub zamierzają korzystać z System Center Configuration Managera do zarządzania i wdrażaniasystemów operacyjnych, urządzeń i aplikacji korporacyjnych. Administrator Enterprise Desktop może również korzystać z kilku narzędzi, w tym Windows ADK i MDT aby skuteczniej obsługiwać system operacyjny i zadania wdrażania aplikacji. Dodatkowo, ten kurs jest przeznaczony dla osób, które są zainteresowane przystąpieniem do egzaminu MCSE 70-695.

Supporting and Troubleshooting Windows 10 (10982B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących jako Enterprise Desktop SupportTechnician (EDST), zapewniających wsparcie dla użytkowników z systemami operacyjnymi Windows 10 na komputerach osobistych w środowisku domeny Windows. Do najważniejszych zadań EDST należy rozwiązywanie problemów technicznych związanych z instalacją systemu Windows 10 i migracją, aktywacją, wydajnością, profilami, ustawieniami oraz synchronizacją urządzenia. Inne ważne obowiązki obejmują lokalny i zdalny dostęp do sieci; dostęp do aplikacji, dostęp do danych i drukarek; uwierzytelnianie, bezpieczeństwo i odtwarzanie kopii zapasowych.

Installing and Configuring Windows 10 (20697-1B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów pracujących w środowisku Windows 10, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w pracy z innymi systemami operacyjnymi Windows, ale chcą również nabyć umiejętności i wiedzę niezbędne do zainstalowania i wykonania wstępnej konfiguracji Windows 10. Kurs przygotowuje również do egzaminu 70-697.

Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services (20697-2B)

Kurs jest przeznaczony dla specjalistów IT, którzy są zainteresowani wdrożeniem i pracą w systemie Windows 10 i aplikacjach desktopowych. Kurs przygotowuje również do egzaminu 70-697.

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (MS-20412)

Kurs przeznaczony jest dla specjalistów w zakresie zarządzania Windows Server, którzy chcą nabyć zaawansowane umiejętności zarządzania wybranymi usługami.

Deploying Windows Server 2008 (MS-6418)

Deploying Windows Server 2008 (MS-6418)

Administering System Center 2012 Configuration Manager (MS-10747)

Administering System Center 2012 Configuration Manager (MS-10747)

Configuring and Administering Hyper-V in Windows Server 2012 (MS-55021)

Configuring and Administering Hyper-V in Windows Server 2012 (MS-55021)

Configuring Windows 8 (MS-20687)

Configuring Windows 8 (MS-20687)

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.