Project

Cele szkolenia

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat zaawansowanych funkcji Microsoft Project 2013 oraz pozna ich wykorzystanie w praktyce. Każdy uczestnik posiądzie umiejętność zaawansowanej pracy z harmonogramem, zarządzania zasobami materiałowymi i ludzkimi oraz analizowania danych w ramach projektu. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił utworzyć zaawansowane harmonogramy oparte w dużej mierze o samodzielnie zdefiniowane parametry projektu. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu analitycznych funkcji Microsoft Project. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie rozwiązywać problemy związane z zaawansowaną analizą danych w programie Microsoft Project.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które znają podstawy obsługi Microsoft Project 2013 i chcą rozszerzyć swój zasób wiedzy o zaawansowane funkcjonalności tego oprogramowania. Szczególnie kurs jest polecany osobom realizującym złożone harmonogramy, zajmującym się planowanie i zarządzaniem zasobami lub analizą danych projektowych. 

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość Microsoft Project (minimalny zakres to: umiejętność tworzenia harmonogramu i wprowadzania zadań oraz zasobów, przeglądanie projektu w dowolnym widoku, tworzenie raportów z projektu) lub wcześniejsze uczestnictwo w szkoleniu „Microsoft Project – kurs podstawowy”.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin lekcyjnych.

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy, oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Project. 

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Tworzenie harmonogramu

 • Ograniczenia zadań – kiedy stosować
 • Kalendarze – rodzaje, priorytety, zastosowanie

Harmonogramy złożone – różne zastosowania

 • Wizualizacja danych
 • Pule zasobowe

Struktura projektu

 • WBS – tworzenie kodu użytkownika
 • Zastosowanie priorytetów
 • Zaawansowane zmiany wizualizacji danych

Ścieżka krytyczna

 • Zadania krytyczne
 • Zapas czasu
 • Skracanie ścieżki krytycznej
 • Ustawienia ścieżki krytycznej
 • Wiele ścieżek

Analiza PERT

 • Co można odczytać z analizy PERT
 • Obliczenia ścieżki krytycznej

Zarządzanie zasobami

 • Definicja zasobów materiałowych w różnym ujęciu
 • Równanie pracy – typy stałych i zastosowanie
 • Nakłady pracy - zastosowanie
 • Bilansowanie zasobów przeciążonych
 • Przydział zasobów z puli w projektach złożonych

Koszty projektu – zaawansowany przegląd danych

 • Earned Value – wstęp do metodologii
 • Przegląd raportu Earned Value
 • Obliczenia na danych tabelarycznych

Realizacja projektu

 • Analiza stanu realizacji projektu
 • Współczynniki realizacji

Odchylenia w projekcie

 • Odchylenia czasowe
 • Odchylenia kosztowe
 • Odchylenia pracy
 • Odchylenia złożone

Zarządzanie zmianą za pomocą harmonogramów wielokrotnych

 • Harmonogram bazowy i harmonogramy pośrednie
 • Wizualizacja w widokach

Automatyzacja pracy

 • Tworzenie pól obliczeniowych
 • Tworzenie filtrów
 • Tworzenie tabel
 • Tworzenie widoków
 • Tworzenie raportów
 • Tworzenie formularzy
 • Organizator obiektów

Elementy zarządzania ryzykiem

Import i eksport danych

 • Eksport do Excela
 • Mapowanie danych

Dokumentacja projektu

 • Jak zlinkować dokumentację z projektem.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

 • Korzystać z zaawansowanych opcji zarządzania harmonogramem
 • Analizować ścieżkę krytyczną
 • Zarządzać zasobami na poziomie zaawansowanym
 • Korzystać z metodologii Earned Value
 • Analizować stan projektu
 • Analizować odchylenia w projekcie
 • Automatyzować pracę za pomocą ustawień użytkownika

Ścieżka rozwoju

Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Project 2013 w stopniu umożliwiającym zaawansowane zarządzanie projektem. 

W celu dalszego kształcenia umiejętności związanych z zarządzaniem projektami proponujemy cykl szkoleń związanych z metodologią zarządzania projektami według PMI:

Wstęp do zarządzania projektami

Zarządzanie projektami - harmonogramowanie

Zarządzanie projektami - czas, koszt i zakres projektu

Zarządzanie projektami – ryzyko i jakość w projektach

Zarządzanie projektami – komunikacja w projekcie

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.