Microsoft Project 2010 – kurs podstawowy

Cele szkolenia

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnik nabędzie wiedzę na temat podstawowych funkcji Microsoft Project 2010 oraz pozna ich wykorzystanie w praktyce. Każdy uczestnik posiądzie umiejętność wprowadzania podstawowych harmonogramów, zarządzania zasobami oraz zdobędzie wstępne informacje na temat planowania kosztów i zarządzania zmianami. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił tworzyć graficzne wizualizacje danych oraz korzystać z bogatych parametrów harmonogramowania. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu najważniejszych funkcji Microsoft Project. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Project wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.

Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczynają dopiero pracę z Microsoft Project. Szczególnie kurs jest polecany osobom realizującym złożone harmonogramy, zajmującym się planowanie i zarządzaniem zasobami. Nie jest wymagana znajomość metodyk zarządzania projektami, bowiem we wstępie do szkolenia przedstawione są podstawowe definicje związane z tym zagadnieniem.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość środowiska Windows i swobodne korzystanie z aplikacji biurowych typu Microsoft Office.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin lekcyjnych.

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następującej po sobie części teoretycznej w postaci mini wykładów oraz części praktycznej w postaci ćwiczeń komputerowych. Ćwiczenia są realizowane w postaci całościowych projektów, które pozwalają na zapoznanie się z pełnym procesem zarządzania projektem.  Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Ćwiczenia skonstruowane są w sposób, który wspiera utrwalenie nabytej wiedzy oraz przyszłe twórcze wykorzystanie jej w dalszym rozwoju umiejętności obsługi Microsoft Project. 

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Wstęp do zarządzania projektami

 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z zarządzeniem projektem
 • Główne zasady tworzenie projektów
 • Model trójkąta w zarządzaniu projektami

Podstawowe wiadomości dotyczące korzystania z Microsoft Project 

 • Charakterystyka aplikacji
 • Budowa interfejsu
 • Widok Backstage
 • Korzystanie z pomocy
 • Właściwości pliku
 • Informacje o aplikacji
 • Zapisywanie, otwieranie i wyszukiwanie projektu

Metryka projektu

 • Czas trwania projektu
 • Daty projektu i data stanu
 • Zasady tworzenia harmonogramów

Widoki w Microsoft Project 

 • Widoki standardowe
 • Zastosowanie widoków
 • Składowe widoku
 • Tabela jako element wiodący
 • Operacje na kolumnach
 • Omówienie najważniejszych widoków
 • Filtrowanie
 • Grupowanie danych

Tworzenie harmonogramu

 • Wstawianie zadania do projektu
 • Czas trwania zadania
 • Edycja zadań w harmonogramie
 • Informacje o zadaniu
 • Planowanie „ręczne”

Zależności pomiędzy zadaniami

 • Współzależność zadań
 • Wyprzedzenie i zwłoka
 • Ograniczenia zadań

Zadania cykliczne

 • Ustawienia zadań
 • Zastosowanie zadań cyklicznych

Kamienie milowe

 • Zasady używania kamieni milowych
 • Wstawianie kamieni milowych
 • Kontrola kamieni milowych

Struktura projektu 

 • WBS – zasady konstrukcji
 • Zadania sumaryczne – wizualizacja na wykresach
 • Fazy niezależne

Harmonogramy złożone

 • Kiedy tworzyć harmonogramy złożone
 • Zasady działania harmonogramów złożonych
 • Struktura harmonogramów

Ścieżka krytyczna 

 • Zadania krytyczne
 • Przyczyny powstawania ścieżki krytycznej
 • Formatowanie ścieżki krytycznej

Zarządzanie zasobami 

 • Definicja zasobów
 • Rodzaje zasobów
 • Przydzielanie zasobów
 • Równanie pracy
 • Nakłady pracy
 • Przeciążenia zasobów
 • Metody walki z przeciążeniem zasobów
 • Terminarze zespołowe

Koszty projektu

 • Stawki zasobów
 • Koszty stałe
 • Jak są obliczane koszty

Realizacja projektu

 

 • Plan bazowy
 • Metody realizacji zadań
 • Analiza stanu realizacji projektu
 • Wstęp do analizy finansowej

Widoki niestandardowe w  Microsoft Project 

 • Tworzenie widoku
 • Podgląd widoku

Raporty

 • Podstawowe zestawienia raportów
 • Wydruki raportów

Opcje drukowania tekstu

 • Nagłówek i stopka,
 • Legenda.

Microsoft Project a Internet 

 

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

 • Utworzyć projekt
 • Posługiwać się widokami, tabelami, formularzami
 • Formatować dane
 • Tworzyć harmonogramy
 • Zarządzać zadaniami
 • Zarządzać zasobami
 • Zarządzać kosztami
 • Realizować projekt zgodnie z zaplanowanym harmonogramem
 • Korzystać z raportów

Ścieżka rozwoju

Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z programem Microsoft Project 2010 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z programem, nie obejmuje jednak zaawansowanych funkcji programu. 

W celu dalszego kształcenia umiejętności z zakresu Microsoft Project 2010 rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

Microsoft Project 2010 – kurs zaawansowany

Proponujemy również cykl szkoleń związanych z metodologią zarządzania projektami według PMI:

Wstęp do zarządzania projektami

Zarządzanie projektami - harmonogramowanie

Zarządzanie projektami - czas, koszt i zakres projektu

Zarządzanie projektami – ryzyko i jakość w projektach

Zarządzanie projektami – komunikacja w projekcie

Microsoft Project 2010 – kurs podstawowy

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Lublin2017-10-30
2 dni
Stacjonarne750.00 PLNRejestracja
Kraków2017-11-09
2 dni
Stacjonarne750.00 PLNRejestracja
Katowice2017-11-09
2 dni
Stacjonarne750.00 PLNRejestracja
Wrocław2017-11-13
2 dni
Stacjonarne750.00 PLNRejestracja
Warszawa2017-11-20
2 dni
Stacjonarne750.00 PLN Rejestracja

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.