Microsoft Windows Server 2012 – konfiguracja Active Directory

Cele szkolenia

Celem kursu jest usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy na temat działania Windows Server 2012 i jednego z jego najważniejszych elementów, jakim jest usługa Active Directory. Kurs pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do codziennej pracy administratora systemu Windows Server 2012 i Active Directory.

Profil słuchacza

Kurs przeznaczony jest dla osób, które będą odpowiedzialne za implementacje, zarządzanie i utrzymanie Active Directory w środowisku Windows Server 2012, administratorów serwerów i sieci komputerowych, którzy chcą pogłębić i usystematyzować wiedzę na temat Windows Server 2012 i Active Directory.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymaga się wiedzy na temat budowy komputera, szczególnie kart sieciowych oraz dysków, oraz wiedza z zakresu działania sieci komputerowych i podstaw TCP/IP. Do wykonania ćwiczeń konieczna jest umiejętność obsługi systemu operacyjnego Windows oraz czytania w języku angielskim. Ukończony kurs „Microsoft Windows Server 2012 – kurs podstawowy” lub analogiczna wiedza i umiejętności.

Czas trwania

4 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Wprowadzenie do Active Directory

 • Omówienie zasad działania Active Directory
 • Omówienie pojęć związanych z Active Directory
 • Korzyści płynące z zastosowania Active Directory
 • Infrastruktura Active Directory – podział logiczny i fizyczny
 • Relacje zaufania
 • Kontrolery domeny – zadania i funkcje
 • Planowanie Active Directory

Instalacja Active Directory

 • Instalacja Active Directory
 • Wirtualne kontrolery domeny
 • Omówienie instalacji kontrolera 2012 w środowisku 200x
 • Podstawowe narzędzia administracyjne
 • Integracja z Server Manager
 • Baza NTDS.dit
 • Omówienie narzędzia ntdsutil
 • Zmiana hasła odzyskiwania przy użyciu ntdsutil
 • Dodawanie i usuwanie nowej domeny
 • Sprawdzanie/podnoszenie poziomu funkcjonalnego lasu i domeny

Role FSMO(Flexible Single Master of Operation /Operations Masters)

 • Omówienie ról FSMO(Flexible Single Master of Operation /Operations Masters)
 • Schema Master
 • Domain Naming Master
 • PDC Emulator
 • RID (Relative ID Master)
 • Infrastructure Master
 • Lokalizowanie ról FSMO
 • Konfiguracja Operations Masters.
 • Przenoszenie Operations Masters (seize i transfer),
 • Rozmieszczenie Operations Masters
 • Schema Master – rozszerzanie schematu,
 • Usługi czasu w domenie (time service)
 • RODC - read-only domain controller
 • Omówienie RODC
 • Konfiguracja RODC
 • Separacja ról administracyjnych dla serwera
 • Replikacja haseł

Lokacje (sites)

 • Tworzenie podsieci (Active Directory subnets)
 • Konfiguracja linków pomiędzy lokacjami ( site links)
 • Konfiguracja kosztu połączeń miedzy lokacjami (site link costing)
 • Konfiguracja infrastruktury w lokacjach (sites infrastructure)

Replikacja Active Directory

 • Replikacja wewnątrz lokacji
 • Replikacja pomiędzy lokacjami
 • Planowanie czasu replikacji (replication scheduling),
 • Konfiguracja protokołów replikacji (replication protocols),
 • Wymuszanie replikacji
 • Narzędzia repadmin i dcdiag

Relacje zaufania

 • Omówienie relacji zaufania (trusts)
 • Rodzaje relacji zaufania
 • Konfigurowanie relacji zaufania

Katalog globalny

 • Omówienie katalogu globalnego
 • Konfiguracja katalogu globalnego (global catalog)
 • Universal Group Membership Caching (UGMC),
 • Dodawanie atrybutu obiektu do replikacji do katalogu globalnego
 • Promowanie kontrolera, jako katalogu globalnego

Tworzenie i zarzadzanie obiektami Active Directory

 • Użytkownicy i grupy - tworzenie i zarządzanie
 • Konfiguracja atrybutów użytkownika
 • Typy grup domenowych i ich zastosowania
 • User principal name (UPN) suffix
 • Konta wzorcowe (template accounts)
 • Automatyzacja tworzenia kont w Active Directory
 • Zarządzanie kontami Active Directory.
 • Konfiguracja członkowstwa w grupach
 • Wyłączanie kont kontra kasowanie kont
 • Omówienie jednostek organizacyjnych w domenie (organizational units OUs)
 • Organizacja kont i grup domenowych przy użyciu jednostek organizacyjnych
 • Zastosowanie jednostek organizacyjnych
 • Tworzenie jednostek organizacyjnych
 • Delegacja uprawnień
 • Konta komputerów w domenie
 • Dodawanie komputerów do domeny

DNS - Domain Name System

 • Omówienie DNS
 • Zasady rozwiązywanie nazw
 • Konfiguracja DNS
 • Strefy i ich konfiguracja
 • Rodzaje rekordów DNS
 • Dodawanie i modyfikowanie rekordów DNS

Polityki bezpieczeństwa

 • Wprowadzenie do polityk bezpieczeństwa
 • Zastosowania polityk bezpieczeństwa
 • Rodzaje polityk bezpieczeństwa
 • Tworzenie i przypisywanie obiektów polityki grup (Group Policy objects GPOs)
 • Konfigurowanie zakresu obowiązywania GPO
 • Kolejność przetwarzania polityk bezpieczeństwa
 • Wymuszanie zastosowania polityki,
 • Hierarchia OU
 • Dziedziczenie i blokowanie dziedziczenia
 • Filtrowanie Group Policy
 • Konfigurowanie wzorców GPO
 • Konfigurowanie środowiska pracy użytkownika przy użyciu GPO
 • Narzędzia gpresult i gpupdate
 • Instalacja oprogramowania przy użyciu GPOs.
 • Publikacja dla użytkowników (publishing to users)
 • Przypisywanie dla użytkowników (assigning software to users)
 • Przypisywanie dla komputerów (assigning to computers)
 • Usuwanie oprogramowania
 • Dostosowywanie oprogramowania instalowanego przy użyciu GPO - Office Resource Kit
 • Konfiguracja polityki kont.
 • Polityka haseł (domain password policy)
 • Blokowanie kont (account lockout policy)
 • Zastosowanie fine-grain password policies
 • Konfiguracja audytu przy użyciu GPOs

Monitorowanie Active Directory

 • Omówienie monitorowania Active Directory
 • Narzędzia monitorujące
 • Network Monitor
 • Task Manager
 • Event Viewer
 • ReplMon
 • RepAdmin
 • Windows System Resource Manager
 • Reliability i Performance Monitor
 • Server Performance Advisor

Kopia bezpieczeństwa – wykonywanie i odtwarzanie

 • Windows Server Backup
 • Wykonywanie kopii bezpieczeństwa plików i stanu systemu
 • Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa(autorytatywne, nieautorytatywne) Active Directory
 • Directory Services Recovery Mode (DSRM)
 • Backup i odzyskiwanie GPO

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą potrafili:

 • wyjaśnić zagadnienia z zakresu Windows Server 2012 i Active Directory;
 • wdrażać i administrować Windows Server 2012 i Active Directory
 • monitorować pracę Windows Server 2012 i Active Directory;
 • tworzyć i zarządzać GPO (Group Policy Objects);
 • wdrażać i administrować DNS
 • wykonywać kopie bezpieczeństwa i dokonywać odtworzenia danych.

Ścieżka rozwoju

Udział w szkoleniu pozwala zapoznać się z systemem Windows Server 2012 w stopniu umożliwiającym dalszą samodzielną pracę z systemem. Szkolenie nie wyczerpuje jednak wszystkich jego możliwości. W celu dalszego kształcenia umiejętności Windows Server 2012 rekomendujemy udział w następujących szkoleniach (wg stopnia zaawansowania):

 • Windows Server 2012 konfiguracja Hyper-V Kurs przygotowuje częściowo do następującego egzaminów:
 • 70-410 Installing and Configuring Windows Server 2012 
 • 70-411 Administering Windows Server 2012

 

Microsoft Windows Server 2012 – konfiguracja Active Directory

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Wrocław2017-11-07
4 dni
Stacjonarne2100.00 PLNRejestracja
Kraków2017-12-12
4 dni
Stacjonarne2100.00 PLNRejestracja
Warszawa2017-12-18
4 dni
Stacjonarne1900.00 PLN Rejestracja

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.