Oracle PL/SQL – poziom zaawansowany

Cele szkolenia

Po szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat zaawansowanych rozwiązań dostępnych w języku PL/SQL w środowisku Oracle. Wiedza obejmować będzie zastosowania złożonych typów danych, efektywne pobieranie i zapisywanie dużych zbiorów danych, rolę pakietów z deklaracjami wstępnymi i poziomami czystości oraz rolę wyzwalaczy systemowych, transakcji autonomicznych, jak również programowania obiektowego. Umiejętności dotyczyć będą tworzenia pakietów, praktycznego stosowania transakcji autonomicznych, wiązań masowych i typów kolekcyjnych. Szczególnie istotnymi umiejętnościami pozyskanymi w ramach szkolenia będą: posługiwanie się pakietami wbudowanymi oraz zarządzanie obiektami zależnymi. Dodatkowo umiejętności uczestnika szkolenia zostaną poszerzone o tworzenie typów i tabel obiektowych oraz posługiwanie się nimi w przetwarzaniu danych z bazy danych.

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy znają język SQL, wykorzystują już język PL/SQL w podstawowym zakresie i chcieliby rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tworzeniu efektywnego kodu do zaawansowanych celów.

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość podstaw SQL (zagadnienia objęte kursem „SQL – język dostępu do bazy danych Oracle”) oraz wiedza i umiejętności z zakresu podstaw języka PL/SQL (objęte kursem „Oracle PL/SQL – poziom podstawowy”).

Czas trwania

2 dni po 8 godzin lekcyjnych

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane jest w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych. Szkolenie łączy w sobie fachową wiedzę merytoryczną z praktycznymi przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. 

Wiedza teoretyczna i praktyczna

Założone typy danych 

Rekordy

kolekcje: Index-by tables, nested tables, varrays

Wiązania masowe

forall

bulkcollect

obsługa wyjątków przy wiązaniach masowych

Procedury, funkcje, pakiety 

przeciążanie

deklaracja wstępna

poziomy czystości

ograniczenia wywołania funkcji z zapytań SQL

wywołanie z wyzwalaczy

Systemowe wyzwalacze bazodanowe

w ramach schematu i bazy danych

typy zdarzeń

funkcje-atrybuty

Codewrapping

program wrap

pakiet wbudowany

Transakcje autonomiczne

zastosowanie

ograniczenia

Zarządzanie obiektami zależnymi 

identyfikacja

powiązania

wbudowane mechanizmy rekompilacji

Przegląd wbudowanych pakietów Oracle

DBMS_OUTPUT

DBMS_SQL

DBMS_DDL

UTL_FILE

DBMS_LOB

Obiekty w PL/SQL

specyfikacja

atrybuty

złożone typy obiektowe

metody

dziedziczenie

Obiekty trwałe

tabele obiektowe

widoki obiektowe

funkcje wbudowane

Umiejętności

Po ukończeniu kursu uczestnik/czka będzie potrafił/a:

Tworzyć i wykorzystywać złożone typy danych: rekordy oraz kolekcje (różnych rodzajów),

Używać wiązań masowych w efektywnym przetwarzaniu danych z bazy danych,

Wykorzystywać zaawansowane opcje pakietów, w tym deklaracje wstępne oraz poziomy czystości, do tworzenia bardziej złożonych programów, 

Tworzyć różnego rodzaju wyzwalacze systemowe dla baz i schematów,

Wykorzystywać transakcje autonomiczne do kontroli zapisu danych,

Identyfikować zależności pomiędzy obiektami schematu i bazy oraz kontrolować automatyczną rekompilację kodu,

Stosować funkcje i procedury zawarte we wbudowanych pakietach systemowych,

Tworzyć i wykorzystywać kod obiektowy oparty o typy obiektowe i dziedziczenie,

Tworzyć i stosować w praktyce trwałe struktury obiektowe, w tym tabela i widoki obiektowe. 

Ścieżka rozwoju

Po zakończeniu szkolenia rekomendowane jest skorzystanie z:

Szkolenie: „Strojenie wydajnościowe Oracle SQL”

http://docs.oracle.com/cd/B28359_01/appdev.111/b28370/toc.htm

Oracle PL/SQL – poziom zaawansowany

Najbliższe szkolenia

LokalizacjaDataFormaCena netto  
Białystok2017-11-06
2 dni
Stacjonarne1800.00 PLNRejestracja
Gdańsk2017-11-09
2 dni
Stacjonarne1800.00 PLNRejestracja
Lublin2017-11-13
2 dni
Stacjonarne1800.00 PLNRejestracja
Warszawa2017-12-07
2 dni
Stacjonarne1800.00 PLN Rejestracja
Poznań2017-12-07
2 dni
Stacjonarne1800.00 PLNRejestracja

Podobne szkolenia

Skontaktuj się z naszym konsultantem

Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. Ofertę naszych szkoleń dopasujemy do Państwa potrzeb, oczekiwań i możliwości.