Application Integration Framework

Narzędzia i produkty opisane w pozostałych kategoriach wymagają dodatkowych elementów, aby działać sprawnie w środowiskach biznesowych operatorów telekomunikacyjnych. Konieczna jest ich odpowiednia integracja i funkcjonowanie w ramach zoptymalizowanego i sprawnie działającego systemu procesów. Aby upewnić się, że portfolio COTS dostarczane przez Comarch spełnia powyższe oczekiwania, oferujemy dodatkowy produkt ułatwiający zintegrowanie naszych produktów w jednym spójnym systemie.

Stosowanie Comarch Application Integration Framework ułatwia operatorom telekomunikacyjnym udostępnianie ich środowiska BSS partnerom biznesowym i automatyzuje komunikację pomiędzy usługodawcą a współpracującymi firmami.

Comarch Aplication Integration Network

Korzyści

Automatyzacja integracji

Comarch Application Integration Framework jest elementem, który automatyzuje integrację B2B (Business-to-Business) oraz A2A (Application-to-Application).

Architektura usługowa

Umożliwia funkcjonowanie architektury usługowej (SOA)

Komunikacja

Umożliwia ujednoliconą komunikację pomiędzy wszystkimi zintegrowanymi usługami

Bezpieczne udostępnianie

Zapewnia bezpieczne udostępnianie biznesowych interfejsów partnerom

Cechy

Platforma B2B

Wymiana informacji pomiędzy operatorami i partnerami przy najwyższym poziomie bezpieczeństwa danych, które mogą być udostępniane partnerom

Zarządzanie procesami biznesowymi

Szybki i bezpieczny dostęp za pomocą strony internetowej do poszczególnych funkcji bazowej platformy BSS; zautomatyzowane działania są wykonywane za pomocą platformy BSS, co prowadzi do zwiększenia wydajności procesów biznesowych

Zastosowanie aktualnej logiki biznesowej

Umożliwia zastosowanie aktualnych procesów biznesowych oferowanych przez istniejące aplikacje; żądania usług odbierane od partnerów biznesowych są przetwarzane za pomocą takich samych procesów jak te, które są z powodzeniem stosowane we własnym środowisku BSS operatora – zapewnia to integralność i spójność procesów biznesowych.

Zwiększenie wydajności procesów biznesowych związanych z platformą M2M

Architektura usługowa (SOA)

Służy do integracji niejednorodnych wewnętrznych i zewnętrznych systemów – nowe usługi mogą zostać po kolei zintegrowane z rozwiązaniem bez wpływu na te usługi, które już są aktywne na platformie.

Skalowalność

Natychmiastowe aktualizowanie usługi – obsługiwani partnerzy biznesowi nie mają dostępu do informacji o stopniu złożoności usług (np. MVNO, którego obsługuje MVNE), co umożliwia aktualizowanie rozwiązań w przejrzysty sposób.

Kanały komunikacji dla partnerów biznesowych

Zapewnienie kanału komunikacji dla partnerów biznesowych – fakt, że rozwiązanie można w dużym stopniu dostosować do wymogów klienta, umożliwia określenie, do których usług dany partner biznesowy ma dostęp i jakiego rodzaju dane powinien otrzymywać (np. dane dotyczące użytkowania, interfejs aktywacji).

Produkt jest częścią:

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.