InterPartner Billing

Comarch InterPartner Billing służy do rozliczeń międzyoperatorskich oraz do podziału zysków i kosztów pomiędzy kilku operatorów. Umożliwia również optymalizację relacji z partnerami biznesowymi. System daje możliwość rozliczania wszelkich typów usług (w tym głosowych, transferu danych, usług premium) w wielu modelach biznesowych (dostarczanie platformy, odsprzedaż, handel hurtowy), dla dowolnego rodzaju relacji z partnerami biznesowymi w kraju i za granicą. Wszystko to za pomocą jednej platformy.

Obsługa różnych obszarów biznesu

Comarch InterPartner Billing jest kompletnym zestawem narzędzi służących do obsługi poniższych obszarów biznesu operatora. Wszystkie te obszary mogą być obsługiwane za pomocą pojedynczej instancji Comarch InterPartner Billing lub mogą być wdrażane osobno.

Revenue Sharing

Pozwala na dokładny podział funduszy lub kosztów pomiędzy wielu operatorów i partnerów; może też być używany do oferowania produktów detalicznych w modelu hurtowym

Interconnect Billing

Służy zarządzaniu relacjami i rozliczeniami typu interconnect z partnerami; umożliwia zarządzanie umowami i partnerami, dostarczając funkcjonalności taryfikacji, uzgodnień oraz least-cost routing

Roaming Billing

Zawiera biling umów roamingowych dla ruchu przychodzącego i wychodzącego; wsparcie rozliczeń i procesów wymiany TAP i RAP, Revenue Assurance, planów taryfowych dla partnerów oraz definicji produktów

Wholesale Settlements

Dedykowany operatorom zajmującym się handlem hurtowym; wspiera procesy biznesowe typowe dla rynku hurtowego za pomocą zaawansowanego, wysoce wydajnego bilingu, możliwości zarządzania umowami dwustronnymi, funkcjonalności least-cost-routing, zintegrowanej funkcji handlu ruchem (trading) oraz automatycznego zarządzania konfiguracją sieci; wspiera też zarządzanie uzgodnieniami

Funkcjonalności i korzyści

Konwergentna platforma

Obsługa każdego typu usług (głosowych, transferu danych, usług premium) w dowolnym modelu biznesowym (dostarczanie platformy, odsprzedaż, handel hurtowy) oraz pełne wsparcie różnych obszarów biznesowych (revenue sharing, interconnect, roaming, rozliczenia hurtowe)

Zarządzanie partnerami i umowami

Dane referencyjne o partnerach i klientach wraz z danymi historycznymi, wsparcie zaawansowanej hierarchii kont oraz konfiguracja bilingu możliwa na wielu poziomach. Nieograniczona liczba dodatkowych atrybutów, obsługa wielu operatorów z pomocą jednej platformy, obsługa wielu walut i języków, wbudowany Least-Cost Routing

Masowe przetwarzanie danych

Oparta na regułach, nie wymagająca kodowania konfiguracja ratingu, zaawansowane i konfigurowalne agregacje danych, przechowywanie danych ruchowych w bazie danych lub w plikach, monitorowanie przychodów i kosztów z generowaniem ostrzeżeń, funkcjonalność korekty ruchu, obsługa procesów masowych

Zarządzanie rozliczeniami

Moduł uzgodnień wspiera operatorów w procesie rozliczeń, dokumenty finansowe oraz faktury z elastycznym definiowaniem layoutów, generowanie faktur i rozliczeń dla partnerów lub w ich imieniu, elastyczne okresy rozliczeniowe

Studium przypadku

Comarch provided us with two great aspects: a proactive approach to our needs and excellent solutions.

Robert Kipczak, Project Manager, Netia SA

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.