Network Auto-discovery & Reconciliation

Comarch Network Auto-discovery & Reconciliation to skuteczne narzędzie do zarządzania siecią, zapewniające kompleksowy, rozbudowany i aktualny wgląd w wieloobszarową sieć opartą o wielu dostawców.

 

System wspiera rekoncyliację sieci radiowych RAN, sieci transportowych, podstawowych, sieci dostępu i domen IT. Dodatkowo, dzięki integracji z modułem Network Inventory Management, rozwiązanie zapewnia jeden całościowy i zintegrowany widok sieci na żywo.

 

Korzyści

Jeden system zapewniający kompleksowy i aktualny widok sieci

System zapewnia wgląd w aktualny stan sieci złożonej z wielu domen i opartej o wielu dostawców, zwiększając możliwości Comarch Mediation Layer.

Automatyzacja

System wprowadza automatyzację wykrywania i rozwiązywania rozbieżności pomiędzy danymi z repertorium sieciowego i fizycznej sieci. Network Auto-discovery & Reconciliation umożliwia również wprowadzenie reguł rozwiązywania rozbieżności, stanowiąc wsparcie złożonych scenariuszy w przypadku, kiedy prosta aktualizacja sieci nie wystarcza.

Szybsze wprowadzenie usług na rynek

Dzięki Network Auto-discovery & Reconciliation, szybciej przeprowadzisz cykle modernizacji i optymalizacji sieci, uzyskując szybki feedback z aktualizacji konfiguracji sieciowej. Elastyczny mechanizm modelowania i dostępne wzory konfiguracji otwierają sieć na technologie przyszłości.

Uproszczenie procesów

Integracja z systemem zarządzania procesami OSS Comarch OSS Process Management umożliwia ręczne sterowanie procesem na wybranych etapach w przypadku, kiedy konieczne jest podjęcie decyzji przez operatora.

Większe zadowolenie klienta

Dzięki opcjonalnej integracji z Comarch NGNP, moduł zapewnia pełen cykl procesowy: planowanie, rozbudowę, walidację i korektę planu, skracając czas potrzebny do zapewnienia pozytywnych doświadczeń konsumenckich dla usług sieciowych

Parasolowe zarządzanie konfiguracją w integracji z SON

Smart Plans Management pełni funkcję Zarządzania Polityką pomiędzy ręcznie wprowadzonymi i zautomatyzowanymi planami dostarczanymi przez SON. System automatycznie wykrywa rozbieżności pomiędzy planami i rozwiązuje je, usuwając tym samym ewentualne błędy w procesie zapewniania dostępu do sieci. Mechanizm Rekoncyliacji zatwierdza zmiany sieciowe wprowadzone ręcznie oraz automatycznie, przez SON.

Mniejsze Koszty

Otwarty na innowacje system, architektura i integracja z innymi produktami z pakietu Comarch OSS Suite sprawiają, że produkt jest jednym z modułów parasolowego systemu OSS gwarantującego zmniejszenie kosztów poprzez likwidację tradycyjnych systemów i ich migrację do jednego systemu OSS.

Integracja z innymi modułami OSS

 

Produkt jest zintegrowany z Comarch OSS Mediation, który pozwala na pobieranie danych bezpośrednio z OMC i elementów sieci, zapewniając tym samym zgodność z szeroką gamą standardowych i certyfikowanych interfejsów.

Produkt został zintegrowany z repertorium zasobów sieciowych Comarch Network Inventory Management oraz z systemem do zarządzania konfiguracją sieci Comarch Network Configuration Management.

Comarch Configuration Management

Podstawowe moduły: 

Cykle rekoncyliacji

Funkcjonalność zarządzająca cyklami rekoncyliacji pomiędzy wszystkimi połączonymi domenami sieci i generująca raporty na temat statusu bieżących i zakończonych instalacji. Moduł wyświetla ewentualne ostrzeżenia i błędy pojawiające się w czasie trwania cyklu. Dzięki wbudowanym regułom biznesowym, operacja zawsze opiera się o dane stanowiące podstawę planowania i konfiguracji sieci.

Obsługa rozbieżności

Funkcjonalność porównująca aktualny stan sieci pobierany z repertorium zasobów sieciowych Network Inventory Management z widokiem sieci po rekoncyliacji w poprzednim cyklu. Interaktywny widok rozbieżności przedstawia niedozwolone rozbieżności i pozwala na zarządzanie nimi oraz podejmowanie koniecznych działań.

Akceptacja planów

Funkcjonalność porównująca planowany stan sieci pobierany z repertorium zasobów sieciowych Network Inventory Management z widokiem sieci po rekoncyliacji w poprzednim cyklu. Interaktywny widok Akceptacji planów pozwala na zarządzanie rozbieżnościami oraz podejmowanie koniecznych działań. Mechanizm umożliwia również ustawienie automatycznych reguł akceptacji.

Produkt jest częścią

Studium przypadku

Obecnie wdrażane u nas systemy OSS oraz systemy wspierające operacje sieciowe są częścią strategii Telefónica – dzięki nim możemy tworzyć usługi i docierać z nimi do naszych klientów. Wdrożenie Comarch Next Generation Network Planning to milowy krok w stronę poprawy efektywności planowania sieci i optymalizacji procesów w naszych filiach w Ameryce Łacińskiej. Wybraliśmy Comarch, ponieważ firma już wcześniej sprawdziła się jako zaufany partner Grupy Telefónica w Europie i wykazała się ogromną elastycznością oraz otwartością na nasze potrzeby. Realizowane wdrożenie wiąże się również z wprowadzeniem platformy integracyjnej dedykowanej najlepszemu w swojej klasie, zintegrowanemu i wykorzystywanemu w całej grupie rozwiązaniu OSS.

José González Díaz, Dyrektor ds. Transformacji i OSS, Global CTO w firmie Telefónica S.A.

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.