Performance Management

Comarch Performance Management umożliwia zarządzanie jakością sieci telekomunikacyjnej. Może być zintegrowany z systemem do zarządzania jakoscią usług telekomunikacyjnych (np. Comarch SQM), który dostarcza mu danych o aktualnym działaniu sieci telekomunikacyjnej. Dzięki temu możliwe jest wyliczenie danych dotyczących jakości świadczonych w danej sieci usług.

Korzyści

Proaktywne wykrywanie problemów

Proaktywne wykrywanie problemów z wydajnością sieci, które wpływają na jakość usług

Śledzenie trendów w sieci

Śledzenie trendów w sieci dzięki narzędziom do prognozowania

Mechanizm alarmów

Pozwala odpowiednio wcześnie uruchamiać proces reagowania i zapobiegania

Wykrywanie przeciążeń

Wykrywanie przeciążeń i “wąskich gardeł” w sieci dzięki możliwości zbierania i korelowania wskaźników wydajności (KPI) z różnych domen sieciowych

Monitorowanie sieci

Mozliwość monitorowania sieci obejmującej sprzęt od różnych dostawców dzięki zastosowaniu modułu Comarch OSS Mediation

Unifikacja wskaźników jakości

Unifikacja wskaźników jakości (KPI) dla urządzeń sieciowych od różnych producentów

Modelowanie i znajdowanie zależności

Możliwość modelowania i znajdowania zależności pomiędzy różnymi KPI, a co za tym idzie, automatyzacji procesu identyfikacji problemów

Diagnozowanie problemów z jakością sieci

Dzięki integracji z systemami klasy Comarch Network Inventory system pozwala efektywnie diagnozować problemy z jakością sieci poprzez wykorzystanie informacji o jej topologii.

Automatyczna korelacja wskaźników jakości

Możliwość automatycznej korelacji wskaźników jakości (KPIs) na podstawie topologii sieci i dzięki temu automatyczne wykrywanie źródła problemu

Prezentacja KPI

Prezentacja KPI w kontekście zasobów sieciowych ułatwia znajdowanie “wąskich gardeł” w sieci podczas manualnej analizy problemów

Produkt jest częścią

Studium przypadku

We greatly appreciate the flexibility of Comarch's solutions that are tailored to fit our specific requirements. The company's understanding of telecom business, combined with the commitment and domain knowledge of its specialists, convinced us that by partnering with them we can successfully face the challenges of the OSS transformation project we have planned, which is why we decided to select Comarch for long-term cooperation.

Juan Manuel Caro Bernat, Director of Operations & OSS at Telefónica S.A.

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.