Service Catalog

Comarch Service Catalog umożliwia centralizację zarządzania specyfikacją usług, która ma na celu zwiększenie automatyzacji kompleksowego procesu dostarczania usług i zapewnienie ich odpowiedniej jakości.

Comarch Service Catalog jest zgodny ze standardem TMF SID i umożliwia zarządzanie specyfikacjami usług na poziomie klienta (Customer Facing Services - CFS), dekompozycję usług na specyfikacje dotyczące odpowiednich usług sieciowych (Resource Facing Services - RFS) oraz mapowanie usług klienckich na usługi sieciowe. Funkcjonalności te pomagają przekładać usługi klienckie na sieciowe.

Comarch Service Catalog jest pre-integrowany z Comarch Service Inventory, który to produkt odpowiada za zarządzanie instancjami usług tak, aby były one tworzone zgodnie ze specyfikacją.

Comarch Service Catalog jest miejscem definiowania reguł dotyczących usług i wspierających procesy ich dostarczania do klienta oraz zarządzających ich jakością:

  • Reguły dotyczące dekompozycji usług klienckich na sieciowe (CFS -> RFS) umożliwiają dekompozycję zamówienia od klienta na zamówienie techniczne

  • Reguły zależności pomiędzy usługami stają się motorem automatyzacji procesu dostarczania usług do klienta

  • Reguły propagacji alarmów zgodnej ze strukturą specyfikacji usług RFS -> CFS umożliwiają przełożenie alarmów sieciowych na alarmy dotyczące spływu na jakość usługi po stronie klienta

  • Definicja i formuły KPI, KQI (wskaźników dotyczących jakości i wydajności sieci / usług) umożliwiają systemowi Comarch SQM (Service Quality Management) zarządzanie jakością usług

Korzyści

Skrócony czas dostarczenia usługi na rynek

Wstępna integracja z Comarch Central Product Manager (Katalog Produktów) umożliwia definiowanie produktów z perspektywy zarówno biznesowej jak i technicznej, wspierając tym samym automatyzację procesu order-to-cash (zarządzanie zamówieniem od momentu otrzymania go od klienta, do momentu dostarczenia usługi)

Zmniejszenie kosztów operacyjnych

Poprzez centralizację i automatyzację zarządzania usługami, zarówno dla procesu ich dostarczania, jak i dla procesu zapewnienia ich jakości

Podniesienie satysfakcji klientów

Możliwość definiowania reguł dotyczących monitorowania usług i zarządzania ich jakością ułatwia zarządzanie zadowoleniem klienta (Customer Experience Management)

Produkt jest częścią:

Studium przypadku

ngena

Biorąc pod uwagę kompleksowość rozwiązania i jego złożoność, jak i ambitne ramy czasowe projektu, szukaliśmy doświadczonego i godnego zaufania dostawcy BSS/OSS. Comarch współpracował już z różnymi dużymi dostawcami usług telekomunikacyjnych, w tym przez ostatnie 10 lat przy różnych projektach ze spółkami Grupy Deutsche Telekom. Zaufanie to było z pewnością jednym z ważnych czynników przy wyborze ich na partnera w tym strategicznie ważnym projekcie. Comarch zademonstrował wysoki stopień zrozumienia naszych potrzeb i wypracowaliśmy wspólnie optymalne rozwiązanie. Dynamiczne podejście zespołu Comarch i ich umiejętność słuchania naszych potrzeb biznesowych i technicznych, jak również dostosowania wdrożenia tak, by jak najlepiej wspierało realizację naszych celów, jest ostatecznym dowodem, że podjęliśmy właściwą decyzję.

Dr. Marcus Hacke, Założyciel i Dyrektor Zarządzający, ngena GmbH

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.