Service Fulfillment

Comarch Service Fulfillment to system, który automatyzuje proces dostarczania klientowi zamówionych przez niego usług. Jest to również główny moduł rozwiązania Comarch Next Generation Service Fulfillment.

Comarch Service Fulfillment umożliwia tworzenie usług z pre-definiowanych komponentów w ramach procesu opartego na standardzie TMF SID CFS-RFS-R, sterowanego z poziomu katalogu usług (Comarch Service Catalog). Wykorzystując informacje o usłudze zgromadzone w repozytorium Comarch Service Inventory, system inicjuje proces dostarczenia usługi, realizowany z pomocą Comarch OSS Process Management.

Comarch Service Fulfillment umożliwia sterowanie systemami zewnętrznymi będącymi platformą serwisową lub systemem sieciowym (EMS, NMS). System realizuje dekompozycję zamówień klienta na zlecenia techniczne bazując na danych z katalogu usług. Zlecenia te są następnie kierowane do modułu Comarch Customer Order Management w celu ich dalszej realizacji kończącej się dostarczeniem usługi do klienta końcowego.

Korzyści

Oszczędność czasu

Skrócenie czasu potrzebnego na uruchomienie usługi dzięki wdrożeniu koncepcji tworzenia usług w oparciu o gotowe komponenty

Automatyzacja procesu dostarczania usługi

Od momentu przyjęcia zamówienia aż po aktywację usługi w sieci

Obniżenie kosztów

Obniżenie kosztów obsługi procesu tworzenia i dostarczania usług poprzez wykorzystanie katalogu usług, jako źródła reguł dostarczania usług

Tworzenie nowych typów usług

Możliwość tworzenia nowych typów usług w modelu dzięki łatwej integracji usług firm partnerskich do oferty

Współpraca z istniejącymi systemami OSS

Brak konieczności rewolucyjnego podejścia do reorganizacji środowiska IT dzięki możliwości współpracy systemu z istniejącymi u operatora systemami OSS starszej generacji

Wykorzystanie manualnych podprocesów

Możliwość wykorzystania manualnych podprocesów w ramach szerszego procesu order-to-cash (od złożenia zamówienia do ściągnięcia należności)

Większa kontrola nad procesem

Zwiększona kontrola nad procesem realizacji zamówień wymagających zaangażowania pracowników terenowych, dzięki zintegrowaniu systemu z narzędziem Comarch Field Service Management

Produkt jest częścią

Studium przypadku

European Tier 1 Operator

Multi-market transformation improves time to market and the cost of service delivery in the business customer segment

Zobacz więcej>>

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.