Service Order Management

Comarch Service Order Management umożliwia operatorom telekomunikacyjnym zarządzanie zleceniami (orderami) na nowe usługi w trakcie całego cyklu ich życia. Jest to jeden z głównych modułów rozwiązania Comarch Next Generation Service Fulfillment.

System zarządzający zleceniami obejmuje fazy: weryfikacji technicznej realizacji orderu, rezerwacji zasobów  oraz aktywacji usługi i zasobów technicznych. Comarch Service Order Management bazując na danych z systemów "service catalog" oraz "service inventory", umożliwia dynamiczną dekompozycję zamówienia klienta (customer order) na zlecenia techniczne (technical orders) przy wykorzystaniu modelu TMF SID CFS-RFS-R.

Zdekomponowane zlecenia mogą obejmować zarówno podprocesy manualne jak i w pełni automatyczne. Mechanizm dekompozycji bazujący na modelu TMF SID CFS-RFS-R umożliwia zdefiniowanie stopnia jej szczegółowości, tak by móc obsługiwać zarówno zlecenia (ordery) do istniejących systemów OSS (silos), zewnętrznych platform serwisowych czy niskopoziomowych zleceń konfiguracji sieci.

Realizacja zamówień odbywa się poprzez platformę Comarch OSS Process Management, która umożliwia monitorowanie i śledzenie procesów oraz podprocesów odpowiadających odpowiednim zleceniom (orderom).

Funkcjonalności:

Obsługa zamówień

Zarówno na dostarczanie nowych usług i modyfikację lub wyłączenie już istniejących

Wstrzymywanie/wznawianie usług

Zmiany w zamówieniach dokonywane w czasie rzeczywistym (w zależności od reguł zdefiniowanych dla poszczególnych typów usług)

Zarządzanie zleceniami

Wstrzymywanie, ponowne uruchamianie zleceń, modyfikacja zleceń w trakcie ich wykonywania (w zależności od reguł zdefiniowanych dla poszczególnych typów usług)

Monitorowanie realizacji zleceń

Możliwość wysyłania notyfikacji o zmianach statusu zamówienia do systemu Customer Order Management.

Dekompozycja zamówienia

Oparta na katalogu produktów i usług

Integracja

Integracja z modułami typu service oraz Network Inventory.

Korzyści

Skrócenie czasu

Krótszy czas niezbędny do uruchomienia nowej usługi, dzięki automatyzacji dekompozycji zamówienia opartej na danych z katalogu usług

Obniżenie kosztów

Możliwe dzięki centralizacji zarządzania regułami technicznymi i biznesowymi związanymi z obsługą zleceń (orderów)

Automatyzacja całości procesu Order-to-cash

Od fazy przyjęcia zamówienia od klienta do jego technicznej realizacji (dzięki pre-integracji z Customer Order Management)

Kompleksowa kontrola

Kontrola procesu dostarczania nowych usług obejmująca zarówno fazy automatyczne jak i wymagające interwencji człowieka

Produkt jest częścią:

Studium przypadku

ngena

Biorąc pod uwagę kompleksowość rozwiązania i jego złożoność, jak i ambitne ramy czasowe projektu, szukaliśmy doświadczonego i godnego zaufania dostawcy BSS/OSS. Comarch współpracował już z różnymi dużymi dostawcami usług telekomunikacyjnych, w tym przez ostatnie 10 lat przy różnych projektach ze spółkami Grupy Deutsche Telekom. Zaufanie to było z pewnością jednym z ważnych czynników przy wyborze ich na partnera w tym strategicznie ważnym projekcie. Comarch zademonstrował wysoki stopień zrozumienia naszych potrzeb i wypracowaliśmy wspólnie optymalne rozwiązanie. Dynamiczne podejście zespołu Comarch i ich umiejętność słuchania naszych potrzeb biznesowych i technicznych, jak również dostosowania wdrożenia tak, by jak najlepiej wspierało realizację naszych celów, jest ostatecznym dowodem, że podjęliśmy właściwą decyzję.

Dr. Marcus Hacke, Założyciel i Dyrektor Zarządzający, ngena GmbH

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.