SLA Monitoring

Comarch SLA Monitoring przeznaczony jest do zarządzania umowami o poziomie świadczonych usług (SLA - Service Level Agreement). Każda umowa SLA definiuje indywidualny zestaw usług dostosowany do potrzeb klienta, a także upusty i rabaty w przypadku, kiedy dostawca usług nie dotrzymuje określonych parametrów tych usług lub warunków umowy.

Naruszenie standardowej umowy SLA znacznie obniża przychody z danych usług. Dlatego Comarch SLA Monitoring pozwala operatorom na definiowanie i monitorowanie usług i związanych z nimi umów SLA w celu zapewnienia satysfakcji klienta i minimalizacji strat wynikających z naruszenia umów SLA.

System może być zintegrowany z systemami zarządzania relacjami z klientami (CRM - Customer Relationship Management) czy obsługi klienta, co pozwala użytkownikom szybko wprowadzać zmiany w kontraktach z klientami. System korzysta z listy abonentów wspólnie z systemem CRM, co pozwala na szybkie wprowadzanie zmian w profilach użytkowników. Przyjazny interfejs umożliwia użytkownikom systemu wprowadzanie złożonych parametrów umów w sposób łatwy i wygodny.

Comarch SLA Monitoring umożliwia wykrywanie problemów z dotrzymywaniem umów, wykonywanie działań mających na celu podjęcie szybkich decyzji, minimalizowanie strat wynikających z naruszenia umów i zapobieganie podobnym sytuacjom w przyszłości. System jest wyposażony w zestawy szablonów parametrów usług, pozwalających łatwo generować nowe umowy. Hierarchiczna struktura monitorowanych parametrów przyspiesza efektywne rozwiązywanie problemów u ich źródła. Dotrzymywanie umowy jest śledzone na bieżąco przez system, w przypadku naruszenia uruchamiane są procedury automatycznego naliczania rabatów. Rezultaty przechowywane są w bazie danych w zależności od konfiguracji systemu.

Korzyści

Minimalizacja strat wynikających z naruszenia umów SLA

Zwiększenie satysfakcji klientów

Szybka identyfikacja i rozwiązywanie problemów związanych z komponentami usług

Szybka reakcja na sytuacje naruszenia umów SLA dzięki mechanizmom alarmów i powiadomień

Zdefiniowana wiedza i relacje hardware-software wpływające na jakość świadczonych usług

Lepsze decyzje oparte na priorytetach SLA, strukturze wiedzy i zaawansowanych funkcjonalnościach raportowania

Produkt jest częścią:

Studium przypadku

Jesteśmy przekonani, że rozwiązania Comarch pozwolą MTS z sukcesem przejść od ekosystemu OSS zorientowanego na sieć, do OSS zorientowanego na klienta, z głównym celem ciągłej poprawy satysfakcji klientów.

Andrey Ushatsky, Wiceprezes i Dyrektor ds. Technologii, MTS

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.