Digital Services Platform

Narzędzie do współpracy z partnerami i zarządzania usługami, które umożliwia operatorom telekomunikacyjnym:

  • Zarządzanie jakością nowoczesnych usług, takich jak Internet of Things / Machine-to-Machine, usług w chmurze, płatności mobilnych czy podstawowych produktów telekomunikacyjnych opartych o nowe technologie (jak LTE czy SDN/NFV)

  • Zarządzanie procesami współpracy między partnerami odpowiedzialnymi za dostarczanie różnych usług i ich komponentów

  • Usprawnienie procesu integracji usług poprzez efektywną dystrybucję zadań pomiędzy odpowiednich partnerów i jednostki organizacyjne wewnątrz firmy

  • Odgrywanie aktywnej roli w różnych branżach, takich jak Smart Cities, motoryzacja, służba zdrowia, elektronika i inne

System ma na celu wsparcie operatorów telekomunikacyjnych w transformacji w dostawcę usług cyfrowych i adresuje wszystkie potrzeby związane z rynkiem tych usług, z całą jego różnorodnością usług, aktorów i ról. Platforma jest wystarczająco elastyczna, by wspierać nawet szybko rozwijające się portfolio usług, takich jak te związane z Internet of Things czy NFV (Network Function Virtualization). Dzięki Comarch Digital Services Platform możesz łatwo zarządzać rosnącym portfolio usług cyfrowych, które wymagają kooperacji z ekosystemem partnerów i składają się z elementów pochodzących z wielu chmur, jak również kontrolować ich jakość.

Comarch Digital Services Platform pokrywa 4 kluczowe obszary związane z zarządzaniem usługami cyfrowymi i partnerami:

  • Zarządzanie i współpraca z partnerami (moduł Partnering)

  • Zarządzanie usługami (moduł Management)

  • Konfiguracja i integracja usług, wdrażanie partnerów (moduł Onboarding)

  • Zarządzanie jakością rozproszonych usług (moduł Assurance)

Korzyści

Nowe kanały sprzedaży

Generuj nowe leady sprzedażowe, twórz i publikuj nowe usługi a także przeglądaj propozycje współpracy stworzone przez potencjalnych partnerów

Wyszukaj najlepszych partnerów do współpracy

Szybko i automatycznie przeglądaj bazę potencjalnych partnerów, zarządzaj usługami i partnerami oraz przeglądaj całą komunikację związaną z daną usługą czy partnerem

Szybka realizacja zleceń abonentów

Możliwe dzięki integracji z zaawansowanym systemem mediacji umożliwiającym zdalną aktywację usług i otrzymywanie informacji bilingowej

Dostarczaj partnerom nowe kanały sprzedaży

Zaoferuj partnerom możliwość nawiązywania współpracy między sobą oraz pozwól przeglądać otwarte wakaty i tworzyć własne propozycje usług

Oszczędzaj czas

Uprość proces tworzenia i zarządzania usługami. Łatwo przekształcisz pomysły w produkty i usługi, a dodatkowo kontrolujesz przepływy usług i płatności pomiędzy firmami zaangażowanymi w dany projekt.

Automatyzuj i upraszczaj proces wdrożenia

Kontroluj wszystkie fazy wdrożenia usługi, a także zarządzaj cyklem życia API. Dzięki automatycznie generowanym wzorcom konfiguracji znacząco uprościsz proces wdrożenia usługi.

Oferuj klientom wysoką satysfakcję

Zapewnij niezawodną jakość usług dzięki integracji z systemami Fault Management i Service Assurance. Wykorzystaj informację o usługach po stronie klienta, by monitorować i zarządzać jakością usług.

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.