Doradztwo Biznesowe

Misją zespołu Comarch Business Consulting jest pomoc operatorom telekomunikacyjnym i dostawcom technologii w optymalizacji i automatyzacji procesów biznesowych oraz w zwiększeniu efektywności w zakresie OSS/BSS poprzez przebudowę architektury i konfiguracji środowisk IT. W skład zespołu wchodzą analitycy, managerowie oraz konsultanci BSS/OSS mający doświadczenie w projektach realizowanych dla największych światowych operatorów.

Oferta usług doradztwa biznesowego Comarch zbudowana została na trzech stabilnych podstawach:

  • bogatym portfolio usług biznesowych w tym koncentrujące się na poszukiwaniu dodatkowych źródeł dochodów oraz usługi analityczne i doradcze,

  • kompleksowej odpowiedzialności za wdrożenie i jego rezultaty biznesowe, 

  • doświadczeniu, znajomości branży i metodologii gwarantowanym przez 20 lat doświadczeń w pracy dla największych operatorów telekomunikacyjnych na świecie.

Pomagamy poprzez:

Wsparcie transformacji biznesowych

Optymalizujemy procesy i zwiększamy efektywność środowiska biznesowego i IT

Pokonywanie barier operacyjnych

Zwiększamy skuteczność przedsiębiorstwa dzięki: integracji procesów, optymalizacji TCO i uproszczaniu integracji pomiędzy środowiskiem IT i biznesowym

Maksymalizację korzyści biznesowych

Wynikającą z implementacji rozwiązań Comarch poprzez strategiczne doradztwo i wsparcie komunikacji pomiędzy operatorem a zespołem wdrożeniowym Comarch.

Inne usługi Comarch:

Studium przypadku

ngena

Biorąc pod uwagę kompleksowość rozwiązania i jego złożoność, jak i ambitne ramy czasowe projektu, szukaliśmy doświadczonego i godnego zaufania dostawcy BSS/OSS. Comarch współpracował już z różnymi dużymi dostawcami usług telekomunikacyjnych, w tym przez ostatnie 10 lat przy różnych projektach ze spółkami Grupy Deutsche Telekom. Zaufanie to było z pewnością jednym z ważnych czynników przy wyborze ich na partnera w tym strategicznie ważnym projekcie. Comarch zademonstrował wysoki stopień zrozumienia naszych potrzeb i wypracowaliśmy wspólnie optymalne rozwiązanie. Dynamiczne podejście zespołu Comarch i ich umiejętność słuchania naszych potrzeb biznesowych i technicznych, jak również dostosowania wdrożenia tak, by jak najlepiej wspierało realizację naszych celów, jest ostatecznym dowodem, że podjęliśmy właściwą decyzję.

Dr. Marcus Hacke, Założyciel i Dyrektor Zarządzający, ngena GmbH

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.