NFV/SDN

W świecie, w którym innowacyjne usługi i zapewnienie klientom bezproblemowych doznań usług cyfrowych zaczynają stanowić główne wyróżniki Twojej firmy, nie możesz pozwolić, by rosnące koszty operacyjne lub ograniczenia sieciowe utrudniały Ci konkurowanie z innymi CSP czy OTT.

Software Defined Networking (SDN) w połączeniu z Network Virtualization Function (NFV) to nowe, przełomowe technologie, które ułatwiają operatorom wdrażanie innowacji. SDN i NFV mogą również pomóc operatorom stawiać czoła wyzwaniom ery cyfrowej i Internetu Rzeczy (Internet of Things). Umożliwiają obniżenie CAPEX i OPEX, pozwalając zwiększyć innowacyjność w dziedzinach usług i aplikacji, co usprawnia monetyzację inwestycji sieciowych.

Network Function Virtualization (NFV – Wirtualizacja Funkcji Sieciowych) – scenariusz Mobile Edge Computing – Comarch NFV/SDN

NFV / SDN umożliwia przekształcenie węzłów sieci w mikro centra danych, w których hostowane być mogą nie tylko zaprogramowane funkcje sieciowe (zwirtualizowane funkcje sieciowe – ang. Virtualized Network Functions), ale także aplikacje używane przez klientów końcowych. W ten sposób sieć może zostać przekształcona w rozproszoną platformę, która sama się dynamicznie kształtuje tak, by jak najlepiej służyć aplikacjom klienta końcowego i alokować zasoby sieciowe w zależności od ich potrzeb. W szczególności daje to nowe możliwości hostowania tych aplikacji na węzłach dostępowych sieci (ang. mobile edge computing), co wpływa na potencjalne zwiększenie przychodów operatora z nowych usług związanych z IoT (ang. Internet of Things) oraz na poprawę satysfakcji klienta, dzięki dostępowi do ciekawych, wysokiej jakości aplikacji.

 Comarch SDN as cloud

Architektura SDN

Aby dokonać transformacji sieci w rozproszoną platformę, konieczne jest „inteligentne”  i zautomatyzowane zarządzanie platformą która musi być oparte na całościowym (end-to-end) zrozumieniu sieci. To jest zadanie dla zwirtualizowanych funkcji OSS, które mogą być hostowane wraz z wirtualnymi funkcjami sieciowymi (VNFs) i aplikacjami w węzłach sieci, stając się tym samym częściami sieci (w czasie rzeczywistym).

Comarch SDN - architektura

 

Architektura SDN – zastosowanie BSS/OSS dla uzyskania pełnego widoku

NFV architecture

Architektura NFV – zastosowanie OSS do MANO (Management & Orchestration) oraz SDN

Otwarta platforma

By zrealizować wizję inteligentnych, zwirtualizowanych sieci, trzeba najpierw wdrożyć otwarte platformy, do których da się wpiąć funkcje OSS. Takie platformy powinny móc łatwo się łączyć z inteligentnymi algorytmami dostarczanymi przez różnorodnych producentów sprzętu. Tego rodzaju platformy open-source umożliwiają współpracę i równą konkurencję pomiędzy dostawcami pluginów.

Wykorzystaj swoje istniejące zasoby OSS w drodze do sieci wirtualnych

Gotowy na NFV/SDN system Network Inventory dostarcza pełnego widoku sieci jako rozproszonej chmury, wraz z jej kompletną topologią fizyczną i logiczną. Z perspektywy NFV, system ten pomaga tworzyć inteligentne aplikacje i algorytmy decydujące o rozmieszczeniu funkcji wirtualnych, umożliwiając wdrożenie Zarządzania i Orkiestracji (Management and Orchestration (MANO). Z punktu widzenia SDN, system klasy inventory umożliwia inteligentne decyzje kontrolera sieci.

Gotowy na NFV/SDN system Service Inventory dostarcza wgląd do informacji o jakości sieci i usług z perspektywy klienta (umożliwiając kontrolerowi SDN podejmowanie inteligentnych decyzji, zorientowanych na klienta) i pozwala na przeglądanie zależności pomiędzy wirtualnymi funkcjami sieciowymi a aplikacjami potrzebnymi, by proces Zarządzania i Orkiestracji (MANO) był nastawiony przede wszystkim na potrzeby klienta końcowego.

Gotowy na NFV/SDN system i oparty o centralny katalog produktów i usług system Service Fulfillment umożliwia przekładanie zamówień od klientów na „zamówienia” przesyłane do sieci zwirtualizowanej. Umożliwia również wdrożenie orkiestracji opartej o polityki sieciowe (MANO), biorąc pod uwagę różne warstwy abstrakcji.

Comarch dostarcza narzędzia OSS nowej generacji, które wspierają wdrażanie technologii NFV/SDN:

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.