NFV/SDN

W świecie, w którym innowacyjne usługi i zapewnienie klientom bezproblemowych doznań usług cyfrowych zaczynają stanowić główne wyróżniki Twojej firmy, nie możesz pozwolić, by rosnące koszty operacyjne lub ograniczenia sieciowe utrudniały Ci konkurowanie z innymi CSP czy OTT.

Software Defined Networking (SDN) w połączeniu z Network Virtualization Function (NFV) to nowe, przełomowe technologie, które ułatwiają operatorom wdrażanie innowacji. SDN i NFV mogą również pomóc operatorom stawiać czoła wyzwaniom ery cyfrowej i Internetu Rzeczy (Internet of Things). Umożliwiają obniżenie CAPEX i OPEX, pozwalając zwiększyć innowacyjność w dziedzinach usług i aplikacji, co usprawnia monetyzację inwestycji sieciowych.

NFV / SDN umożliwia przekształcenie węzłów sieci w mikro centra danych, w których hostowane być mogą nie tylko zaprogramowane funkcje sieciowe (zwirtualizowane funkcje sieciowe – ang. Virtualized Network Functions), ale także aplikacje używane przez klientów końcowych. W ten sposób sieć może zostać przekształcona w rozproszoną platformę, która sama się dynamicznie kształtuje tak, by jak najlepiej służyć aplikacjom klienta końcowego i alokować zasoby sieciowe w zależności od ich potrzeb. W szczególności daje to nowe możliwości hostowania tych aplikacji na węzłach dostępowych sieci (ang. mobile edge computing), co wpływa na potencjalne zwiększenie przychodów operatora z nowych usług związanych z IoT (ang. Internet of Things) oraz na poprawę satysfakcji klienta, dzięki dostępowi do ciekawych, wysokiej jakości aplikacji.

Architektura SDN

Aby dokonać transformacji sieci w rozproszoną platformę, konieczne jest „inteligentne”  i zautomatyzowane zarządzanie platformą która musi być oparte na całościowym (end-to-end) zrozumieniu sieci. To jest zadanie dla zwirtualizowanych funkcji OSS, które mogą być hostowane wraz z wirtualnymi funkcjami sieciowymi (VNFs) i aplikacjami w węzłach sieci, stając się tym samym częściami sieci (w czasie rzeczywistym). 

Otwarta platforma

By zrealizować wizję inteligentnych, zwirtualizowanych sieci, trzeba najpierw wdrożyć otwarte platformy, do których da się wpiąć funkcje OSS. Takie platformy powinny móc łatwo się łączyć z inteligentnymi algorytmami dostarczanymi przez różnorodnych producentów sprzętu. Tego rodzaju platformy open-source umożliwiają współpracę i równą konkurencję pomiędzy dostawcami pluginów.

Wykorzystaj swoje istniejące zasoby OSS w drodze do sieci wirtualnych

Gotowy na NFV/SDN system Network Inventory dostarcza pełnego widoku sieci jako rozproszonej chmury, wraz z jej kompletną topologią fizyczną i logiczną. Z perspektywy NFV, system ten pomaga tworzyć inteligentne aplikacje i algorytmy decydujące o rozmieszczeniu funkcji wirtualnych, umożliwiając wdrożenie Zarządzania i Orkiestracji (Management and Orchestration (MANO). Z punktu widzenia SDN, system klasy inventory umożliwia inteligentne decyzje kontrolera sieci.

Gotowy na NFV/SDN system Service Inventory dostarcza wgląd do informacji o jakości sieci i usług z perspektywy klienta (umożliwiając kontrolerowi SDN podejmowanie inteligentnych decyzji, zorientowanych na klienta) i pozwala na przeglądanie zależności pomiędzy wirtualnymi funkcjami sieciowymi a aplikacjami potrzebnymi, by proces Zarządzania i Orkiestracji (MANO) był nastawiony przede wszystkim na potrzeby klienta końcowego.

Gotowy na NFV/SDN system i oparty o centralny katalog produktów i usług system Service Fulfillment umożliwia przekładanie zamówień od klientów na „zamówienia” przesyłane do sieci zwirtualizowanej. Umożliwia również wdrożenie orkiestracji opartej o polityki sieciowe (MANO), biorąc pod uwagę różne warstwy abstrakcji.

Comarch dostarcza narzędzia OSS nowej generacji, które wspierają wdrażanie technologii NFV/SDN:

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.