Self-Organizing Network

Migracja do sieci 4G oraz wdrożenie technologii LTE są uważane za olbrzymi krok w rozwoju sieci komórkowych. Jednak, aby projekt taki okazał się sukcesem, nowa technologia powinna nie tylko usprawniać przepływ danych w sieci, ale także zwiększać automatyzację zarządzania siecią. Jest to możliwe przez zastosowanie koncepcji sieci samoorganizującej się (Self-Organizing Networks – SONs). Wprowadzenie automatyzacji powoduje redukcję kosztów operacyjnych, ale nie tylko. Automatyzacja skraca również czas dotarcia na rynek z nowymi produktami i podnosi poziom zadowolenie klientów z jakości usług. Cele te mogą zostać osiągnięte przez wprowadzenie paradygmatów "plug & play", "samo-optymalizacji" i "samo-leczenia" sieci wynikających z koncepcji SON. Odpowiadamy na te wyzwania rozwiązaniem Comarch Self-Organizing Network.

Korzyści

Zestrojenie automatyzacji z celami biznesowymi

Możliwość zestrojenia automatyzacji z celami biznesowymi operatora, poprzez warstwę uslug sieciowych w OSS

Kontrola nad funkcjami "plug & play"

Zapewnienie kontroli nad funkcjami "plug & play" przez wykorzystanie wysokopoziomowych narzędzi planowania OSS oraz service inventory jako kryteriów dla niskopoziomowych algorytmów integracji sieci

Funkcje samo-leczenia i samo-optymalizacji sieci

Dopasowanie funkcji samo-leczenia i samo-optymalizacji sieci do celów biznesowych związanych z poprawą zadowolenia klientów dzięki narzędziom Comarch SQM i Comarch NG Service Assurance

Automatyzacja

Automatyzacja bazująca na kompleksowym widoku sieci, złożonej z komponentów od wielu dostawców oraz wartswy usług, udostępnianym przez Comarch Network Inventory & Comarch Service Inventory

Definiowanie kryteriów zorientowanych na klienta

Możliwość definiowania widocznych kryteriów zorientowanych na klienta dla funkcji SON

Automatyzacja dostrajania sieci

Bazuje na wskaźnikach KPI mierzących wydajność z punktu widzenia klienta końcowego

Stopniowe wprowadzanie automatyzacji

Możliwość stopniowego wprowadzania automatyzacji – operator może kontrolować algorytmy zanim pozwoli im zarządzać siecią w całości

Zastosowanie SOA

Zastosowanie SOA (service-oriented architecture) dla sieci złożonej z komponentów od wielu dostawców i bazującej na różnych technologiach, umożliwia zastosowanie najlepszych algorytmów SON

Produkty powiązane:

Chcesz wiedzieć więcej? Pobierz materiały

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz porady w doborze produktów?

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci dedykowane rozwiązanie.