Edukacja

Obecnie w Polsce studiuje ponad 1,4 miliona studentów. Studenci i pracownicy szkół wyższych to znacząca część społeczeństwa, która ma istotny wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą kraju. Aby możliwy był dynamiczny rozwój uczelni, niezbęne jest zapewnienie nowoczesnych narzędzi informatycznych. Nasz rozwiązania kompleksowo wspomagają procesy dydaktyczne i biznesowe uczelni.

 

Comarch ERP Egeria

Comarch ERP Egeria

Comarch ERP Egeria to nowoczesny produkt obejmujący szeroki zakres obszarów działalności uczelni, w skład których wchodzą procesy nauczania, realizacja prac naukowo-badawczych jak również obsługa procesów typowo administracyjnych towarzyszących działalności szkół wyższych. System jest nieprzerwanie udoskonalany i dostosowywany do aktualnych potrzeb uczelni wyższych.

Comarch EZD

Comarch EZD

Elektroniczny system obiegu dokumentów to jeden z kluczowych elementów systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie jakością nauczania. Comarch EZD podnosi efektywność organizacji pracy oraz ułatwia dostęp do informacji i dokumentów. System obsługuje wszelkie czynności kancelaryjne związane z przetwarzaniem korespondencji.

Comarch Portal

Comarch Portal

Comarch Portal to rozbudowane narzędzie do komunikacji ze studentami, pracownikami, kontrahentami i innymi osobami zainteresowanymi działaniami uczelni. To również strona www z listą kierunków, danymi kontaktowymi czy informacjami o terminach rekrutacji. Comarch Portal wspiera zarządzanie dokumentami, multimediami i umożliwia zarządzanie treścią.

Comarch Education

Comarch Education

Comarch Education to nowoczesne rozwiązanie informatyczne wspierające proces nauczania oraz wykorzystujące Internet jako medium komunikacji pomiędzy uczestnikami tego procesu. Zintegrowany system Comarch Education stanowi kompletne rozwiązanie wspomagające zarządzanie jednostkami oświaty na wszystkich poziomach tj. wsparcia zarówno procesów dydaktycznych jak i administracyjnych.

Comarch PKI

Comarch PKI

Comarch PKI to pakiet oprogramowania służący do weryfikacji i składania podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny gwarantuje odbiorcy autentyczność nadawcy, ochronę integralności danych, a także zabezpieczenie przed nieuprawnionym odczytem informacji. Nadawca może zaszyfrować wiadomość kluczem publicznym odbiorcy tak, aby tylko adresat był w stanie odczytać szyfrogram.

Comarch BI

Comarch BI

Comarch BI (Business Intelligence) to narzędzie stworzone na potrzeby szkół wyższych. Stanowi innowacyjne połączenie narzędzia raportującego i analitycznego. System pozwala na tworzenie wielowymiarowych analiz i prognoz wykorzystujących rozmaite źródła danych. Umożliwia również ocenę kondycji finansowej uczelni, danych dotyczących fluktuacji studentów czy rentowności poszczególnych kierunków.

Case study Oświata i Szkolnictwo Wyższe

Case study Comarch ERP Egeria

Comarch ERP Egeria w ATH w Bielsku-Białej

Wdrożenie Comarch ERP Egeria modułów kadry-płace w Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Dowiedz się więcej
Case study Comarch ERP Egeria

Wdrożenie w Śląskim Uniwersytecie Medycznym

Wdrożenie Comarch ERP Egeria w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Dowiedz się więcej
Case study Comarch ERP Egeria

Wdrożenie w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria Edukacja w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Dowiedz się więcej
Case study Comarch ERP Egeria

Wdrożenie w Uniwersytecie Szczecińskim

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Comarch ERP Egeria w Uniwersytecie Szczecińskim.

Dowiedz się więcej