Comarch Administracja Publiczna

Cyberbezpieczny Samorząd

19 lipca 2023 ogłoszony został początek naboru do programu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd. Program ma na celu bezpośrednie wsparcie finansowe Jednostek Samorządu Terytorialnego na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w podmiocie. Obejmuje trzy zasadnicze obszary: 

  • Środki trwałe/dostawy sprzętu informatycznego i urządzeń bezpieczeństwa oraz licencje i subskrypcje oprogramowania zwiększającego bezpieczeństwo
  • Usługi zewnętrzne, w tym doradcze oraz audytowe
  • Szkolenia podnoszące świadomość cyberbezpieczeństwa

Program obejmuje 2807 Jednostek Samorządu Terytorialnego od poziomu gminy, poprzez powiat do województwa włącznie.

Minimalna wysokość Grantu dla jednego Grantobiorcy wynosi 200 000 PLN, natomiast maksymalna wysokość Grantu wynosi 850 000 PLN. W przypadku powiatów i województw wysokość grantu wynosi 850 000 PLN

COMARCH posiada produkty, które idealnie wpisują się w założenia programu Cyberbezpieczny Samorząd:

Oprogramowanie EDR wraz usługą zarządzania bezpieczeństwem jednostki – MDR

Usługi szkoleniowe adresowane dla wszystkich szczebli personelu JST

Usługi audytu dojrzałości projektu

 

Przydatne informacje:

Czas na złożenie wniosku upływa z dniem 13 października 2023.

Link do Programu: https://www.gov.pl/web/cppc/cyberbezpieczny-samorzad

Wypełnij formularz 

Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki wysyłania niezamówionych informacji handlowych i marketingu bezpośredniego pocztą elektroniczną, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą mailowo. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.
Prosimy o tę zgodę z uwagi na przepisy określające warunki marketingu bezpośredniego na telefon, aby nasi przedstawiciele mogli skontaktować się z Tobą telefonicznie. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w tym przypadku przez spółki z grupy Comarch na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.

Na podstawie tej zgody Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez spółki z grupy Comarch w celu wysyłki newslettera. Możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody. Prosimy o Twoją zgodę przede wszystkim z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych. Twoja zgoda jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania na wskazany adres e-mail zawartych w naszym newsletterze niezamówionych komunikatów marketingu bezpośredniego i korzystania do tego celu z środków porozumiewania się na odległość. Dowiedz się więcej o tym jak spółki z grupy Comarch przetwarzają dane osobowe.