Platforma Comarch e-Urząd

Comarch e-Urząd zapewnia wysoki poziom innowacyjności udostępnianych e-Usług, które stają się dostępne 24/7, również na urządzeniach mobilnych.

Comarch e-Urząd to rozwiązanie:

 • w 100% przeglądarkowe dopasowane do potrzeb Twojej organizacji
 • zaopatrzone w moduł rezerwacji zdalnych wizyt
 • udostępniające 143 gotowe e-usługi, które w dowolnym momencie możesz wykorzystać. Napisz do nas, aby poznać szczegółową listę udostępnianych e-usług
 • umożliwiające wysyłkę dokumentów elektronicznych
 • pozwalające interesantowi na obsługę swoich spraw i weryfikację ich statusu
 • udostępniające moduł płatności elektronicznych
 • pozwalające  na obsługę podpisu elektronicznego (Podpis Kwalifikowany i Profil Zaufany);
 • wykorzystujące Profil Zaufany do logowania
 • umożliwiające bezpośrednią komunikację za pomocą SMS, e-mail, ePUAP, konta na Platformie oraz w aplikacji mobilnej
 • zintegrowane z EZD a zwłaszcza Comarch EZD;
 • udostępniające moduł pozwalający na obsługę budżetu obywatelskiego
 • udostępniające moduł pozwalający na obsługę edytora aktów prawnych

*UWAGA: Napisz do nas, aby poznać szczegółową ofertę Comarch e-Urząd - nowoczesny system realizujący wszystkie funkcjonalności związane z obsługą e-usług.

Platforma Comarch e-Urząd

Platforma Comarch e-Urząd

Korzyści z perspektywy organizacji oraz interesanta

Szczegóły oferty

 • Zakres prac
 • Czas uruchomienia
 • Warunki udostępnienia
 • Eksploatacja
 • Przygotowanie zamówionej instancji systemu w Comarch Cloud
 • Konfiguracja numeratorów pism i spraw na podstawie danych dostarczonych przez Organizacje
 • Konfiguracja skrytki ePUAP oraz adresu e-mail do odbioru dokumentów elektronicznych
 • Konfiguracja struktury organizacyjnej oraz użytkowników i ich uprawnień
 • Przygotowanie w zakresie możliwości składania podpisu elektronicznego pod dokumentami
 • Przygotowanie szablonu pisma wychodzącego
 • Konfiguracja słownika JRWA
 • Konfiguracja rejestru pism przychodzących i wychodzących
 • Dostarczenie pakietu szkoleń w formie filmów szczegółowo prezentujących sposób użytkowania systemu przez różnych pracowników: kancelarii, sekretariatu, kierownika, administratora
Szacowany czas uruchomienia instancji systemu to 1-3 dni robocze.

Ostateczny czas wdrożenia jest zależny od pracy wykonanej po stronie Organizacji, należy założyć 3-10 dni roboczych, aby skonfigurować system i uruchomić podstawowe usługi.
 • Podpisanie umowy o świadczenie usług elektronicznych z Comarch.
 • Zapewnienie dostępu do Internetu dla Pracowników obsługujących poszczególne sprawy w systemie.
 • Inicjalne przygotowanie słowników w formacie wskazanym przez Comarch do szybkiego importu w systemie celem właściwego przygotowania systemu do pracy.
 • Oddelegowanie osoby (administratora) do kontaktu z Comarch. Zakładane jest, iż na podstawie dostarczonych materiałów dydaktycznych administrator nabędzie kompetencji pozwalających na bieżącą pomoc użytkownikom systemu (I linia wsparcia), asystę przy pracy użytkowników, zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami, tworzenie i edycja procesów, zarządzanie słownikami, numeratorami, będzie realizował zmiany w zakresie uprawnień, itp. Docelowo osoba ta będzie w stałym kontakcie z dostawcą.
Dostawca usługi udostępni system zgłoszeniowy, w którym będą obsługiwane wszystkie zgłoszenia błędów. Organizacja zapewnia jedną osobę do kontaktu z Comarch. Osoba ta będzie miała możliwość zgłaszania błędów, które obsługiwane będą w poniższych reżimach czasowych:
 • Błąd krytyczny - 1 dzień roboczy
 • Błąd poważny - 3 dni robocze
 • Usterka - 5 dni roboczych
Dzień Roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zawierający się w godzinach 8.00 – 16.00.

 • Błąd krytyczny - zdarzenie, która uniemożliwia Zamawiającemu świadczenie podstawowej funkcjonalności Oprogramowania.
 • Błąd poważny - zdarzenie, które negatywnie wpływa na wydajność i funkcjonalność Oprogramowania, lecz nadal umożliwia Zamawiającemu świadczenie podstawowych usług.
 • Usterka - zdarzenie niewpływające na funkcjonalność i wydajność Oprogramowania, ale niezgodne z opisem Oprogramowania określonym w przekazanej dokumentacji.

Oferta po okresie obowiązywania warunków specjalnych

Zakres udostępnionego rozwiązania w przypadku kontynuacji może być tożsamy w stosunku do tego, jaki był udostępniany do tej pory lub może zostać rozszerzony o kolejne usługi w zależności od potrzeb.

Miesięczny koszt pakietu licencji dostępowych dla 1000 obywateli, będących mieszkańcami danego obszaru to 199,00 zł netto.

W kwocie tej ujęte są zarówno koszty Comarch Cloud, jak i pozostałe usługi Comarch.

Założeniem jest, iż dana organizacja musi wykupić licencję dla wszystkich obywateli (wielokrotność pakietu 1000 licencji), dla których zamierza świadczyć usługi. Przykładowo w przypadku Gminy będą to wszyscy jej mieszkańcy na podstawie danych GUS za ubiegły rok. Jeśli na terenie Gminy mieszka 10 000 obywateli wówczas niezbędny jest zakup 10 pakietów po 1000 licencji.

FAQ

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza