Platforma Comarch e-Urząd

Comarch e-Urząd zapewnia wysoki poziom innowacyjności udostępnianych e-Usług, które stają się dostępne 24/7, również na urządzeniach mobilnych.

Comarch e-Urząd to rozwiązanie:

 • w 100% przeglądarkowe dopasowane do potrzeb Twojej organizacji
 • zaopatrzone w moduł rezerwacji zdalnych wizyt
 • udostępniające 143 gotowe e-usługi, które w dowolnym momencie możesz wykorzystać. Napisz do nas, aby poznać szczegółową listę udostępnianych e-usług
 • umożliwiające wysyłkę dokumentów elektronicznych
 • pozwalające interesantowi na obsługę swoich spraw i weryfikację ich statusu
 • udostępniające moduł płatności elektronicznych
 • pozwalające  na obsługę podpisu elektronicznego (Podpis Kwalifikowany i Profil Zaufany);
 • wykorzystujące Profil Zaufany do logowania
 • umożliwiające bezpośrednią komunikację za pomocą SMS, e-mail, ePUAP, konta na Platformie oraz w aplikacji mobilnej
 • zintegrowane z EZD a zwłaszcza Comarch EZD;
 • udostępniające moduł pozwalający na obsługę budżetu obywatelskiego
 • udostępniające moduł pozwalający na obsługę edytora aktów prawnych

*UWAGA: Napisz do nas, aby poznać szczegółową ofertę Comarch e-Urząd - nowoczesny system realizujący wszystkie funkcjonalności związane z obsługą e-usług.

Platforma Comarch e-Urząd

Platforma Comarch e-Urząd

Korzyści z perspektywy organizacji oraz interesanta

Szczegóły oferty

 • Zakres prac
 • Czas uruchomienia
 • Warunki udostępnienia
 • Eksploatacja
 • Przygotowanie zamówionej instancji systemu w Comarch Cloud;
 • Udostępnienie szablonów, które pozwolą organizacji na zaimportowanie danych celem konfiguracji struktury organizacyjnej, JRWA, numeratorów, ustawienie grup użytkowników, schematu uprawnień oraz słowników;
 • Dostarczenie pakietu szkoleń w formie filmów prezentujących sposób użytkowania systemu w różnych rolach: kancelarzysty, pracownika sekretariatu, pracownika merytorycznego, kierownika, administratora;
 • Zapewnienie możliwości udziału w cyklicznych sesjach Q&A (Pytań i Odpowiedzi), w trakcie których będziemy odpowiadać na najbardziej palące pytania – także związane z konfiguracją systemu.
Szacowany czas uruchomienia instancji systemu to 2 - 4 dni robocze.
 • Podpisanie umowy o świadczenie usług elektronicznych z Comarch.
 • Zapewnienie dostępu do Internetu dla Pracowników obsługujących poszczególne sprawy w systemie.
 • Oddelegowanie osoby (administratora) do kontaktu z Comarch. Zakładane jest, iż na podstawie dostarczonych materiałów dydaktycznych administrator nabędzie kompetencji pozwalających na bieżącą pomoc użytkownikom systemu (I linia wsparcia), asystę przy pracy użytkowników, zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami, tworzenie i edycja procesów, zarządzanie słownikami, numeratorami, będzie realizował zmiany w zakresie uprawnień, itp. Docelowo osoba ta będzie w stałym kontakcie z dostawcą.
 • Konfiguracja przez administratora inicjalnych danych niezbędnych do pracy w systemie zgodnie z instrukcją konfiguracji systemu. Konfiguracja jest możliwa bezpośrednio w interfejsie przeglądarki lub za pomocą importu danych z udostępnionych przez Wykonawcę szablonów.

Dostawca usługi udostępni system zgłoszeniowy, w którym będą obsługiwane wszystkie zgłoszenia błędów. Organizacja zapewnia jedną osobę do kontaktu z firmą Comarch. Osoba ta będzie miała możliwość zgłaszania błędów, które obsługiwane będą w poniższych reżimach czasowych:

 • Błąd krytyczny - 5 dni roboczych;
 • Błąd pilny - 10 dni roboczych;
 • Błąd ważny - 30 dni roboczych;
 • Błąd mniej ważny – najpóźniej w drugiej kolejnej standardowej wersji systemu.


Dzień Roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zawierający się w godzinach 8.00 – 16.00

 • Błąd krytyczny - powoduje, że całkowicie nie działają lub nieprawidłowo działają funkcjonalności o znaczeniu krytycznym, na skutek czego brak jest możliwości wykonania operacji, której odroczenie nie jest możliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne.
 • Błąd pilny - powoduje, że całkowicie nie działają lub nieprawidłowo działają funkcjonalności o znaczeniu krytycznym, na skutek czego brak jest możliwości wykonania operacji, której odroczenie nie jest możliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne, ale istnieje funkcjonalność w systemie pozwalająca na wykonanie operacji krytycznej w inny sposób.
 • Błąd ważny - powoduje, że nieprawidłowo działają bądź całkowicie nie działają inne niż krytyczne funkcje systemu.
 • Błąd mniej ważny - nie powoduje ograniczeń w funkcjonalnym działaniu systemu. Efektem ograniczenia jest niedogodność w korzystaniu z niektórych funkcjonalności, ale działanie ich jest prawidłowe.

Oferta po okresie obowiązywania warunków specjalnych

Zakres udostępnionego rozwiązania w przypadku kontynuacji może być tożsamy w stosunku do tego, jaki był udostępniany do tej pory lub może zostać rozszerzony o kolejne usługi w zależności od potrzeb.

Miesięczny koszt pakietu licencji dostępowych dla 1000 obywateli, będących mieszkańcami danego obszaru to 199,00 zł netto.

W kwocie tej ujęte są zarówno koszty Comarch Cloud, jak i pozostałe usługi Comarch.

Założeniem jest, iż dana organizacja musi wykupić licencję dla wszystkich obywateli (wielokrotność pakietu 1000 licencji), dla których zamierza świadczyć usługi. Przykładowo w przypadku Gminy będą to wszyscy jej mieszkańcy na podstawie danych GUS za ubiegły rok. Jeśli na terenie Gminy mieszka 10 000 obywateli wówczas niezbędny jest zakup 10 pakietów po 1000 licencji.

FAQ

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza