Comarch EZD - oferta wdrożeniowa

Comarch EZD to nowoczesny system realizujący wszystkie funkcjonalności związane z obsługą spraw i przetwarzaniem dokumentacji w urzędzie. Stanowi on element Platformy Comarch e-Urząd, która całościowo odpowiada za obsługę procesów realizowanych przez administrację publiczną.

Comarch EZD to rozwiązanie:
 • w 100% przeglądarkowe, umożliwiające realizację zadań związanych z przetwarzaniem dokumentów w trybie zdalnym przez przeglądarkę internetową
 • przetwarzające dokumenty w pełni zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Dokumenty mogą być przetwarzane zarówno całkowicie w trybie elektronicznym jak i "hybrydowo", jako wsparcie obiegu papierowego dodatkową ścieżką elektroniczną
 • udostępniające spójne rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • wspierające składy chronologiczne
 • wspierające przetwarzanie dokumentów wpływających do organizacji z wykorzystaniem różnych kanałów, jak np.: email, ePUAP, rozwiązań klasy e-Urząd w tym Comarch e-Urząd*, Platformy Elektronicznego Fakturowania (PeF) oraz rejestrowanych w sposób tradycyjny na sekretariacie i dzienniku podawczym (przesyłki listowe, pisma papierowe)
 • pozwalające na sprawowanie kontroli nad procesami zachodzącymi w organizacji przez zapewnienie szeregu interaktywnych raportów prezentujących informacje na temat spraw przetwarzanych w danym wydziale/departamencie/referacie, dając możliwość dbania o dochowanie ustawowych terminów wydania decyzji administracyjnych
 • udostępniające zaawansowany graficzny moduł definiowania procesów klasy BPMN, pozwalający na tworzenie dowolnej liczby procesów obsługujących konkretne typy dokumentów przychodzących i spraw. W szczególności umożliwia powiązanie dokumentów elektronicznych nadsyłanych z wykorzystaniem ePUAP z konkretnym, zdefiniowanym w edytorze, procesem
 • pozwalające na tworzenie dowolnej liczby rejestrów z wykorzystaniem interaktywnego edytora. Dodatkowo umożliwia proste przeniesienie do systemu (zmigrowanie) już funkcjonujących rejestrów, które do tej pory były prowadzone np. w formie arkuszy kalkulacyjnych
 • zapewniające mechanizmy wsparcia obieg dokumentów w tym opcjonalnie (licencje nie są objęte niniejszą ofertą promocyjną) udostępnia moduł klasy OCR, przetwarzający dokumenty do postaci edytowalnej
 • zapewniające bezpieczeństwo wymiany dokumentów i ich niezmienność w trakcie przetwarzania
 • udostępniające mechanizmy pozwalające na zdalną pracę grupową nad dokumentami stanowiącymi odpowiedź na pisma przychodzące
 • zapewnia obsługę Podpisu Kwalifikowanego i Profilu Zaufanego
 • wspierające procesy wysyłki korespondencji, w szczególności umożliwia generowanie pocztowej książki nadawczej (już dziś możliwa jest integracja z e-Nadawcą - usługa Poczty Polskiej)
 • umożliwiające przekazanie dokumentów do innych systemów funkcjonujących w organizacji (systemów dziedzinowych) i zwrotny odbiór dokumentów z tych właśnie systemów
 • dające możliwość prowadzenia terminarza dla każdego użytkownika jak i działu oraz pozwala na integracje tego terminarza z kalendarzem Google, Microsoft i Apple
 • dające możliwość prowadzenia kalendarza rezerwacji zasobów w organizacji
 • wspierające procesy wypożyczenia dokumentacji papierowej, co jest szczególnie istotne w trybie pracy zdalnej

*UWAGA: Napisz do nas, aby poznać szczegółową ofertę Comarch EZD - nowoczesny system realizujący wszystkie funkcjonalności związane z obsługą dokumentacji w Twojej organizacji.

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją

Korzyści z perspektywy organizacji

Szczegóły oferty

Oferta promocyjna dotyczy organizacji, w których liczba użytkowników nie będzie przekraczać 100**.

**UWAGA: Skontaktuj się z nami po indywidualną ofertę w przypadku większej organizacji
 • Zakres prac
 • Czas uruchomienia
 • Warunki udostępnienia
 • Eksploatacja
 • Przygotowanie zamówionej instancji systemu w Comarch Cloud
 • Konfiguracja numeratorów pism i spraw na podstawie danych dostarczonych przez Organizacje
 • Konfiguracja skrytki ePUAP oraz adresu e-mail do odbioru dokumentów elektronicznych
 • Konfiguracja struktury organizacyjnej oraz użytkowników i ich uprawnień
 • Przygotowanie w zakresie możliwości składania podpisu elektronicznego pod dokumentami
 • Przygotowanie szablonu pisma wychodzącego
 • Konfiguracja słownika JRWA
 • Konfiguracja rejestru pism przychodzących i wychodzących
 • Dostarczenie pakietu szkoleń w formie filmów szczegółowo prezentujących sposób użytkowania systemu przez różnych pracowników: kancelarii, sekretariatu, kierownika, administratora
Szacowany czas uruchomienia instancji systemu to 1-3 dni robocze.

Ostateczny czas wdrożenia jest zależny od pracy wykonanej po stronie Organizacji, należy założyć 3-10 dni roboczych, aby skonfigurować system i uruchomić podstawowe usługi.
 • Podpisanie umowy o świadczenie usług elektronicznych z Comarch.
 • Zapewnienie dostępu do Internetu dla Pracowników obsługujących poszczególne sprawy w systemie.
 • Inicjalne przygotowanie słowników w formacie wskazanym przez Comarch do szybkiego importu w systemie celem właściwego przygotowania systemu do pracy.
 • Oddelegowanie osoby (administratora) do kontaktu z Comarch. Zakładane jest, iż na podstawie dostarczonych materiałów dydaktycznych administrator nabędzie kompetencji pozwalających na bieżącą pomoc użytkownikom systemu (I linia wsparcia), asystę przy pracy użytkowników, zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami, tworzenie i edycja procesów, zarządzanie słownikami, numeratorami, będzie realizował zmiany w zakresie uprawnień, itp. Docelowo osoba ta będzie w stałym kontakcie z dostawcą.
Dostawca usługi udostępni system zgłoszeniowy, w którym będą obsługiwane wszystkie zgłoszenia błędów. Organizacja zapewnia jedną osobę do kontaktu z Comarch. Osoba ta będzie miała możliwość zgłaszania błędów, które obsługiwane będą w poniższych reżimach czasowych:
 • Błąd krytyczny - 1 dzień roboczy
 • Błąd poważny - 3 dni robocze
 • Usterka - 5 dni roboczych
Dzień Roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zawierający się w godzinach 8.00 – 16.00.

 • Błąd krytyczny - zdarzenie, która uniemożliwia Zamawiającemu świadczenie podstawowej funkcjonalności Oprogramowania.
 • Błąd poważny - zdarzenie, które negatywnie wpływa na wydajność i funkcjonalność Oprogramowania, lecz nadal umożliwia Zamawiającemu świadczenie podstawowych usług.
 • Usterka - zdarzenie niewpływające na funkcjonalność i wydajność Oprogramowania, ale niezgodne z opisem Oprogramowania określonym w przekazanej dokumentacji.

Oferta po okresie obowiązywania warunków specjalnych

Zakres udostępnionego rozwiązania w przypadku kontynuacji korzystania z systemu w usłudze Comarch Cloud na kolejne 6 miesięcy może być tożsamy w stosunku do tego, jaki był udostępniany do tej pory lub może zostać rozszerzony o kolejne usługi w zależności od potrzeb. 

Miesięczny koszt dla pojedynczego użytkownika korzystającego z systemu po okresie obowiązywania oferty specjalnej to kwota 99,00 zł netto.

W kwocie tej ujęte są zarówno koszty Comarch Cloud, jak i pozostałe usługi Comarch.
 • Organizacja to Jednostka Samorządu Terytorialnego
 • Organizacja nie jest Jednostką Samorządu Terytorialnego
Organizacja ma możliwość stworzenia dowolnej liczby kont użytkowników, a ograniczenie licencyjne dotyczy liczby użytkowników jednocześnie pracujących w systemie.
Organizacja ma możliwość stworzenia dowolnej liczby kont użytkowników, a ograniczenie licencyjne dotyczy liczby aktywnych kont użytkowników założonych w systemie.

FAQ

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza