Produkty

Comarch specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu oraz integracji nowoczesnych systemów informatycznych dla administracji publicznej, szpitali, szkół wyższych oraz sektora użyteczności publicznej, a także w tworzeniu kompleksowych rozwiązań „pod klucz” oraz infrastruktury sprzętowo-sieciowej. Ponadto posiada szeroką gamę rozwiązań dla firm komercyjnych oraz sektora obronnego.

Do zarządzania systemem informacji gospodarczej dla administracji powstał system Comarch ERGO, który ułatwia kierowanie infrastrukturą drogową, funkcjonowanie centrów usług wspólnych oraz zarządzanie GIS. Dla unowocześnienia pracy urzędów istnieje system ułatwiający zarządzanie administracją publiczną. Większość aktywności odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, przez co redukowane są czas i koszty potrzebne na załatwianie spraw przez obywateli i pracowników administracji publicznej.

Oprogramowania IT dla szkolnictwa wyższego usprawniają funkcjonowanie jednostek administracyjnych wewnątrz uczelni. Obejmują m.in. zarządzanie personelem, kontrolę budżetu, opracowywanie programów kształcenia i szkoleń. Rozwiązania z zakresu zarządzania infrastrukturą miejską mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz wdrożenie projektów usprawniajacych takie gałęzie, jak transport czy ochrona środowiska. Proponujemy także innowacyjną platformę do inteligentnego parkowania Comarch Smart Parking.

 Dla przedstawicieli branży utilities implementujemy narzędzia do zarządzania infrastrukturą wodno-kanalizacyjną czy ciepłowniczą. Pozwalają one na redukcję kosztów, wsparcie działu księgowo-finansowego oraz prostą wymianę informacji.