Obsługa procesu zamówień publicznych

Comarch e-Zamówienia umożliwia procedowanie drogą elektroniczną zamówień publicznych w trybie Prawa Zamówień Publicznych oraz zamówień poniżej 30 000 EUR. Potencjalni Wykonawcy w momencie uruchomienia systemu otrzymują możliwość skorzystania z platformy, dzięki której obsługiwana jest całość korespondencji z Zamawiającym, w tym również składanie ofert przetargowych.

Dyrektywy unijne nakładają obowiązek wprowadzenia komunikacji elektronicznej o zamówieniach publicznych, który wchodzi w życie z dniem 18 października 2018 roku. Ustawa o zamówieniach publicznych w Polsce została znowelizowana już w czerwcu 2016 roku, umożliwiając tym samym elektronizację zamówień publicznych. Jej założeniem było stopniowe wdrażanie zmian w zakresie komunikacji przetargowej. Zgodnie z ustawą, jej pisemna forma ma zostać zastąpiona elektroniczną.

Comarch e-Zamówienia

Rewolucja w branży

Nowa jakość pracy

Stworzenie portalu przetargowego i przeniesienie zamówień publicznych do sieci znacząco redukuje także prace administracyjne i nakład pracy związany z informowaniem o organizowanych przetargach. Wprowadzenie elektronicznych zamówień publicznych to również oszczędność czasu i kosztów, gdyż uproszczone procedury to jednocześnie szybsze i tańsze wykonywanie poszczególnych zadań.

Portal przetargowy umożliwia zaznajomienie się z wszystkimi etapami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. To przydatna funkcja dla osób, którym brakuje doświadczenia w zakresie zamówień publicznych lub dla tych, którzy po raz pierwszy biorą udział w przetargu elektronicznym. Znajdziemy w nim także Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ), która to niezbędna jest w toku postępowania w przetargu elektronicznym. Comarch e-Zamówienia jest zatem narzędziem właściwym do zarządzania zamówieniami publicznymi. Poniżej znajduje się szczegółowy wykaz dokumentów, których obieg możliwy jest za pośrednictwem systemu.

Dokumenty obsługiwane przez system

Moduły backend pozwalają na przetwarzanie całości dokumentacji przetargowej w tym m.in.:

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z postępowania

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Projekt umowy

Oferta lub oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zarządzenie o wyborze składu komisji przetargowej

Opinie biegłych

Pytanie wykonawcy

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania

Wezwanie do uzupełnienia

Stały nadzór nad postępowaniem

Moduł newslettera i aplikacja mobilna umożliwiają stały nadzór nad toczącym się postępowaniem. Komunikaty przekazywane są Wykonawcom bez zbędnej zwłoki.

Do pobrania

Ulotka

Ulotka Comarch e-Zamówienia

System Comarch e-Zamówienia pozwala na realizację i pełną obsługę procesu zamówień publicznych. System wspiera użytkownika od momentu planowania zamówienia publicznego, przez jego ogłoszenie, złożenie i ocenę ofert oraz rozstrzygnięcie, aż po publikację rejestru umów i zobowiązań.

Pobierz