Obsługa procesu zamówień publicznych

Comarch e-Zamówienia umożliwia procedowanie drogą elektroniczną zamówień publicznych w trybie Prawa Zamówień Publicznych oraz zamówień poniżej 30 000 EUR.

Potencjalni Wykonawcy w momencie uruchomienia systemu otrzymują możliwość skorzystania z platformy dzięki której obsługiwana jest całość korespondencji z Zamawiającym, w tym również składanie ofert przetargowych. 

Comarch e-Zamówienia

Dokumenty obsługiwane przez system

Moduły backend pozwalają na przetwarzanie całości dokumentacji przetargowej w tym m.in.:

Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z postępowania

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Projekt umowy

Oferta lub oferty

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zarządzenie o wyborze składu komisji przetargowej

Opinie biegłych

Pytanie wykonawcy

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania

Wezwanie do uzupełnienia

Stały nadzór nad postępowaniem

Moduł newslettera i aplikacja mobilna umożliwiają stały nadzór nad toczącym się postępowaniem. Komunikaty przekazywane są Wykonawcom bez zbędnej zwłoki.

Do pobrania

Ulotka

Ulotka Comarch e-Zamówienia

System Comarch e-Zamówienia pozwala na realizację i pełną obsługę procesu zamówień publicznych. System wspiera użytkownika od momentu planowania zamówienia publicznego, przez jego ogłoszenie, złożenie i ocenę ofert oraz rozstrzygnięcie, aż po publikację rejestru umów i zobowiązań.

Pobierz

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza