Projekty pod klucz

Poprawa efektywności pracy

Główny cel jaki postawiono projektowanemu systemowi to zwiększenie efektywności administracji publicznej związanej ze świadczeniem usług publicznych oraz realizacją innych zadań publicznych.

Podstawowym zadaniem było poprawienie przejrzystości pracy administracji i zdolności do szybkiego dostosowania jej funkcjonowania do zmian prawa, a także większe otwarcie na potrzeby obywateli i biznesu.

Poprawa efektywności pracy

Kompetencje

Dzięki implementacji „projektu pod klucz” klient otrzymuje rozwiązanie precyzyjnie dopasowane do swoich potrzeb, nie ograniczające go w dalszym rozwoju i spełniające stawiane wymagania. Comarch posiada wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu takich właśnie wymagających projektów często opartych o różne technologie i rozwiązania.

Mamy kompetencje w realizacji różnorodnych projektów m.in.:
  • SIMIK - Monitorowanie programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych
  • TREZOR - Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa oparty o Oracle EBS, oraz jego integracja z systemem NBP
  • Narodowy Bank Polski - Kompleksowe wspracie techniczne w zakresie oprogramowania Microsoft
  • Centrum Informacji o środowisku - Administracja systemem Ekoportal, serwisowanie, e-learning i backup