e-Podatki

Oprogramowanie Comarch ERP zawsze zgodne ze zmianami przepisów podatkowych

Nowy wykaz podatników w postaci elektronicznej będzie prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  Rejestr będzie zawierał informacje takie jak:

 • numer, za pomocą, którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku

 • Imiona i nazwiska w przypadku podatników będących osobami fizycznymi, lub pełną nazwę w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi,

 • adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej bądź adres głównego miejsca wykonania działalności, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w kilku miejscach lub na terenie całego kraju – w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną

 • adres siedziby – w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną

 • wskazanie w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym numery:

  • rachunków rozliczeniowych podatnika w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo bankowe

  • imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, której jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą

 • datę:

  • rejestracji podatnika, jako podatnika VAT czynnego,

  • wykreślenie podatnika z rejestru jako podatnika VAT czynnego

  • przywrócenie zarejestrowania podatnika, jako podatnika VAT czynnego

 • podstawę prawną:

  • wykreślenia podatnika z rejestru, jako podatnika VATG czynnego

  • przywrócenia zarejestrowania podatnika, jako podatnika VAT czynnego

 

Planowane wejście w życie: 6 miesięcy po upływie ogłoszenia

Akt prawny: projekt ustawy z dnia 20.09.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303450/12460702/12460703/dokument310220.pdf

RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303450/katalog/12460702#12460702

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza