e-Podatki

Oprogramowanie Comarch ERP zawsze zgodne ze zmianami przepisów podatkowych

Projekt wprowadza do UoV art.106r, z którego wynika, że Minister właściwy do spraw finansów publicznych może udostępnić w Biuletynie Informacji Publicznej strukturę logiczną postaci elektronicznej faktury, z wyjątkiem faktury, o której mowa w art. 106k (noty korygującej), która może być stosowana przez podmioty wystawiające faktury, zapewniając, aby faktury zawierały odpowiednie dane wymienione w art. 106e.

Struktura logiczna postaci elektronicznej faktury może zawierać także inne dane, jeżeli wynika to z uwarunkowań obrotu gospodarczego.

 

Planowane wejście w życie: 01.01.2019

Akt prawny: projekt ustawy z dnia 27.09.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303406/12460612/12460613/dokument310318.pdf

RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303406/katalog/12460600#12460600

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza