e-Podatki

Oprogramowanie Comarch ERP zawsze zgodne ze zmianami przepisów podatkowych

Ulga za złe długi

(PIT, CIT, Ryczałt)

Podstawa obliczenia podatku może ulec zmniejszeniu a kwota straty zwiększeniu o wartość wierzytelności, wynikającej z transakcji handlowej, która nie została uregulowana lub zbyta, w terminie 120 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie, za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 120 dzień od dnia upływu terminu płatności.

 

Podstawa obliczenia podatku podlega zwiększeniu a kwota straty zmniejszeniu o wartość zobowiązania wynikającego z transakcji handlowej, jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane w terminie 120 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze (rachunku) lub umowie, za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 120 dzień od dnia upływu terminu płatności.

 

W przypadku, gdy po dokonaniu korekty wierzytelność zostanie uregulowana lub zbyta, podatnik obowiązany jest do zwiększenia podstawy obliczenia podatku lub zmniejszenia straty w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

W przypadku, gdy po dokonaniu korekty zobowiązanie zostanie uregulowane, podatnik zmniejsza podstawę obliczenia podatku lub zwiększa stratę w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zobowiązanie zostało uregulowane.

W przypadku częściowego uregulowania wierzytelności/zobowiązania, korekty dokonuje się w odniesieniu do tej części.

 

Przepisy dot. ulgi za złe długi w podatku dochodowym mają zastosowanie wyłączenie do wierzytelności i zobowiązań, powstałych z transakcji handlowych, dla których określa się przychody i koszty uzyskania przychodów, bez względu na termin ich ujęcia w tych przychodach i kosztach uzyskania przychodów.

 

 

Planowane wejście w życie: 01.01.2019

Akt prawny: projekt ustawy z dnia 01.02.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12303406/12460612/12460613/dokument330116.pdf

Link do RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303406/katalog/12460612#12460612

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza