e-Podatki

Oprogramowanie Comarch ERP zawsze zgodne ze zmianami przepisów podatkowych

Wyższa kwota wolna od podatku

(PIT)

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku z 6.600 zł. do 8.000 zł. Dla podatników, dla których podstawa obliczenia podatku będzie wyższa od 8.000 zł i nie przekroczy 13.000  zł kwota zmniejszająca podatek wynosić będzie od 1.440 zł do 556,02 zł. Podatnicy, których podstawa obliczenia podatku przekroczy 13 tyś. zł oraz będzie niższa od górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej tj. 85.528 zł, będą stosować kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł.  Powyżej podstawy opodatkowania wynoszącej 85.528 zł kwota zmniejszająca podatek będzie maleć z poziomu 556,02 aż do zera przy podstawie obliczenia podatku wynoszącej 127.000 zł

 

Weszło w życie: 01.01.2018,http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2175

Akt prawny: projekt ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12300402/12445416/12445417/dokument310548.pdf

RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300402/katalog/12445416#12445416

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza