e-Podatki

Oprogramowanie Comarch ERP zawsze zgodne ze zmianami przepisów podatkowych

Zmiany dot. solidarnej odpowiedzialności

(PIT, CIT)

Brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dot. transakcji powyżej 15.000 zł) została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub w przypadku transakcji z podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług, jako podatnik VAT czynny na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych.

 

Planowane wejście w życie: 6 miesięcy po upływie ogłoszenia

Akt prawny: projekt ustawy z dnia 20.09.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Link do projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303450/12460702/12460703/dokument310220.pdf

RCL: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303450/katalog/12460702#12460702

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza