Dotacje UE

Z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska otrzymała 82,5 mld euro w ramach polityki spójności. Podobnie jak w minionej perspektywie finansowej, przedsiębiorstwa sektora MŚP są jednym z największych odbiorców pomocy. Firmy mają szansę na wsparcie w formie dotacji unijnych lub środków zwrotnych.

Fundusze zostały ulokowane w programach operacyjnych:

  • krajowym – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
  • w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych,
  • w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój kładzie duży nacisk na działalność badawczo-rozwojową i współpracę świata biznesu ze światem nauki. Dzięki tym środkom w 2020 r. nakłady na działania badawczo-rozwojowe wyniosą w Polsce 1,7 proc. PKB. Obecnie jest to około 0,9 proc.

Na poziomie regionalnym na wsparcie mogą liczyć przede wszystkim projekty zakładające wprowadzenie przez firmy nowych innowacyjnych produktów i usług. Tu również dotowane będą prace badawcze i wdrożenie ich wyników oraz działania zmierzające do ekspansji międzynarodowej firm. Nadal możliwe będzie finansowanie szeroko pojętych inwestycji IT w środki trwałe i oprogramowanie, w szczególności we wschodnich, słabiej rozwiniętych województwach.

 

Szczegółowe informacje o funduszach na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Przejdź do aktualności i sprawdź konkursy, które pozwalają na zakup IT.

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT


Przejdź do formularza