Od dnia 2 stycznia 2012 roku węgiel i koks przeznaczone do celów opałowych podlegają opodatkowaniu akcyzą na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.). W związku z powyższym Comarch ERP Optima  umożliwia obsługę akcyzy na węgiel:

  • funkcje związane z obsługą akcyzy są dostępne po zaznaczeniu parametru Akcyza na wyroby węglowe (Konfiguracja firmy / Magazyn / Akcyza – wyroby węglowe) :
    • po zaznaczeniu parametru Powiększaj cenę o kwotę akcyzy domyślne ceny sprzedaży na dokumentach zostaną zwiększone o kwotę akcyzy
    • w sekcji Zwolnienie z akcyzy można ustawić domyślny schemat numeracji dla Wydań Zewnętrznych (rejestrujących sprzedaż wyrobów węglowych dla kontrahenta zwolnionego z akcyzy)generowanych do Faktur Sprzedaży i Paragonów
  • na karcie towaru (Ogólne / Cennik / zakładka Dodatkowe) jest dostępna sekcja Akcyza na wyroby węglowe, gdzie należy podać kod CN, wartość opałową, jednostkę uzupełniającą, stawkę akcyzy – informacje o akcyzie widoczne są na transakcjach, na pozycji towarowej, na zakładce Akcyza . Informacje te służą do wyliczania podatku akcyzowego podczas generowania deklaracji AKC-WW.
  • dla transakcji zwolnionych z akcyzy na wyroby węglowe możliwy jest wydruk Dokumentu dostawy (dostępny z poziomu Wydania Zewnętrznego i Rozchodu Wewnętrznego) – zwolnienie z akcyzy należy zaznaczyć na karcie kontrahenta (Ogólne / Kontrahenci / zakładka Handlowe) lub bezpośrednio na dokumencie, na zakładce Kontrahent.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza