Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz Rozporządzenie MF w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy wprowadzają istotne zmiany w konstrukcji opodatkowania wyrobów węglowych i mają pozwolić na uproszczenie obrotu tymi wyrobami, między innymi poprzez zniesienie części uciążliwych obowiązków dokumentacyjnych oraz wyłączenie z opodatkowania szeregu transakcji.

 

Zmiany dotyczące akcyzy na węgiel obejmują między innymi:

  • wprowadzenie w ustawie o podatku akcyzowym instytucji „finalnego nabywcy węglowego” oraz modyfikację obecnie istniejącej definicji „pośredniczącego podmiotu węglowego”;
  • wprowadzenie nowych obowiązków formalnych, w tym obowiązku prowadzenia ewidencji przez pośredniczące podmioty węglowe;
  • modyfikację warunków stosowania zwolnień z opodatkowania, w tym odstąpienie od obowiązku dołączania do przemieszczanych wyrobów węglowych dokumentu dostawy. Sprzedaż węgla finalnemu nabywcy węglowemu może być dokumentowana Fakturą Sprzedaży o ile zawiera ona kod CN, ilość węgla oraz przeznaczenie uprawniające do zwolnienia z podatku akcyzowego. Jeśli faktura nie będzie spełniać wymogów określonych w ustawie o podatku akcyzowym, sprzedawca wyrobów węglowych będzie obowiązany do wystawienia dokumentu dostawy wyrobów węglowych.

 

W wersji 2014 Comarch ERP Optima zostanie wprowadzony nowy formularz Dokumentu Dostawy, dotychczasowy wzór Dokumentu Dostawy może być stosowany nie dłużej niż przez 90 dni od daty wejścia nowego rozporządzenia w życie.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza