Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych

18 kwietnia 2019 r. weszły w życie przepisy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191).

Ustawa określa m.in. zasady przesyłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (m.in. zamówienie towaru lub usługi, zawiadomienie o zbliżającej się dostawie, potwierdzenie odbioru towaru lub usługi, faktura korygująca, dowód księgowy) związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy elektronicznego fakturowania.

Ustawa nakłada na zamawiających obowiązek odbierania od wykonawcy faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. Ponadto wprowadza możliwość wysyłania i odbierania tą drogą innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych lub umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, jeżeli obie strony wyrażą zgodę na taki sposób przekazania dokumentów (art. 4 ustawy).

Przepływ elektronicznych dokumentów odbywa się za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

W związku z powyższym w Comarch ERP Optima w wersji 2019.5.1 umożliwiono import z plików XML Faktur Zakupu oraz Faktur Korygujących Zakup.

Szczegóły zostały opisane pod linkiem: 
https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2019_5/index.php/dokumentacja/import-faktur-zakupu-w-formacie-pef/
 
Podstawa prawna:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2191/1

 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza