Mechanizm podzielonej płatności (Split payment) funkcjonuje w przepisach o VAT od lipca 2018 r. Do tej pory to podatnicy decydowali sami o tym, czy płatności będą dokonywać w mechanizmie podzielonej płatności, czy też nie. Na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, od 1 listopada 2019 r. nałożono obowiązek stosowania tej metody płatności. Obowiązek dotyczy transakcji dokonanych pomiędzy przedsiębiorcami krajowymi będącymi podatnikami, w obrocie towarami wskazanymi w nowym załączniku nr 15 do wyżej wymienionej ustawy o VAT (np. paliwa, stal, węgiel, smartfony i tablety czy usługi budowlane). Obowiązkowy MPP obejmuje towary i usługi, dla których dotychczas stosowane było odwrotne obciążenie (obowiązek rozliczania VAT przeniesiony był ze sprzedawcy na nabywcę).
Mechanizm podzielonej płatności ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

Zastosowanie na fakturze podzielonej płatności oznacza, że płatność nabywcy za towar lub usługę trafia na dwa rachunki bankowe sprzedawcy. Kwota netto zostaje wypłacona na konto rozliczeniowe dostawcy lub usługodawcy, a pozostała kwota podatku od towarów i usług trafia na specjalny rachunek bankowy przedsiębiorcy – rachunek VAT. Rachunek ten jest tworzony przez bank na podstawie rachunku podstawowego przedsiębiorcy. Płacąc kontrahentowi wystarczy numer jego bankowego konta rozliczeniowego – nie trzeba znać jego rachunku VAT. Kwotę podatku na rachunek VAT dostawcy przekazuje bank.

Mechanizm podzielonej płatności należy stosować obowiązkowo, kiedy faktury za transakcje spełniają łącznie następujące warunki:

  • wartość brutto faktury przekracza 15 000 PLN,
  • choćby jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT),
  • sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT.

Na wydrukach takich faktur wymagana jest adnotacja o tym, że faktura ma być rozliczona mechanizmem podzielonej płatności. Nabywcy, który nie dostosuje się do tego obowiązku, grożą sankcje w wysokości odpowiadającej 30% kwoty VAT przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15.

Możliwość rozliczania faktur za pomocą mechanizmu podzielonej płatności została wprowadzona w wersji 2020.0.1 Comarch ERP Optima. Szczegóły na ten temat są dostępne pod linkiem: https://pomoc.comarch.pl/optima/pl/2020/index.php/dokumentacja/mechanizm-podzielonej-platnosci/

Podstawa prawna:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1751/1

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza