Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ujednolicono wzorcowy plan kont generowany dla jednostek budżetowych oraz zaktualizowano zestawienia księgowe, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2015 r. poz. 1954).

 

W programie Comarch ERP Optima w wersji 2016.1.1. ujednolicono wzorcowy plan kont oraz zaktualizowano zestawienia księgowe dla jednostek budżetowych.

Skontaktuj się z ekspertem Comarch

Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.

Przejdź do formularza